Reklam 1 Alanı

Haziran Ayı Tarım Takvimi

Antepfıstığı Tarım Takvimi

– Yaprak biti ve kırmızı örümcekle mücadele yapılır.
– Sulama yapılır.
– Aşılamaya devam edilir.

Arıcılık Takvimi

– Oğulların bakım ve kontrolüne devam edilir. Taşınan kovanlar muayene edilir.
– Ballık ve çerçeve ilavesi yapılır. Oğula yatan kovanlar kontrol edilir.
– Nektarin geliş durumu kontrol edilir.
– Sıralanan petekler hasat edilir. Süzülüp tekrar kovana verilir.
– Bölgedeki doğal bitki örtüsünün durumuna göre, gerek duyulursa, yeni bölgelere (örneğin, ayçiçeğine) kovanlar taşınır.

Bağcılık Tarımı

– Yabancı ot mücadelesi yapılır.
– Aşıların bakım ve kontrolleri yapılır.
– Bağ mildiyösüne karşı ikinci ilaçlama , bakırlı ilaçlarla yapılır.
– Küllemeye karşı kükürtleme yapılır. Salkım güvesine karşı, mayıs ayında kullanılan ilaçlarla, zararlıların durumuna göre mücadeleye devam edilir.

Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

– Doğum sonrası sağım ve çiftleştirme işleri sürdürülür.
– Parazit durumuna göre, dikkatli olarak iç paraziter ilaçlama yapılır. Günlük tımar işleri aksatılmadan yürütülür.
– 4-8 aylık dişi danalara S-9 aşısı uygulanır.
– Doğan buzağıların boynuz köreltmesi ve kulak numaralama işlemleri yapılır.
– Mera gıda ihtiyacını karşılayabilecek durumda olduğundan, mera otlatılmasına geçilir. Yalnız, 10 kg’dan fazla süt veren sığırlara kesif yem ve nitelikleri bozulmamış kaba yem ile takviye yapılır. Ocak ayında doğan buzağılar erkek ve dişi ayrı ayrı sürüler halinde meralandırılır. Ot ve yem yemeğe alışan buzağılara verilen süt azaltılır ve su verilmeye başlanır.
– Ahırlar temizlenerek badana ve dezenfeksiyonları yapılır.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

– Kırkım işlemi tamamlanır. Kırkımı biten sürü kontrol edilerek , anaç sürünün %20’si ayıklanır. Yerlerine aynı oranda dişi toklu alınarak , kadro tamamlanır. Anaç koyunlardan , verimleri iyi görülebilenler, gerekirse bir yıl daha kadroda kalabilir.
– Damızlık koyunların tohumlanmasına başlanır. Koçlar aşım süresince , uygun bir rasyon ile beslenir. Tohumlamada baba koçların daha rahat kullanılabilmesi için, yoklu koçlar ile takviye etmek yerinde olur.
– Koyun materyaline entero-toksemie aşısı uygulanır.
– Bu ayda tamamen mera otlatılmasına geçilir. Ova yörelerde gece yayılımına geçilir.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

– Çevre koşulları iyileştiğinde, kümes içi ısısının 15 c’nin üstüne çıkmaması sağlanır. Tavukhanenin bakım ve onarımına başlanır.
– Rasyondaki enerji miktarı düşürülür.
– 8 haftayı doldurmuş hayvanlar, metrekarede 10 başı geçmeyecek şekilde, piliç bölmelerine alınırlar. Herhangi bir stres durumunda, yığılma olmamasına dikkat edilir
– 10-12 haftalık piliçlere çiçek, difteri aşısı uygulanır. Görülebilecek hastalıklara karşı, gerekli önlem alınır.

Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Tarımı

– Tekniğin elverdiği ölçüde, münavebeli otlatmaya devam edilir.
– Taban arazilerde su yetersizliği gözlendiğinde, salma ve yağmurlama sulama yapılmalıdır.

Çim Tarımı

Haziran ayı içinde kuru ve sıcak bir hava dalgasıyla karşılaşırsınız., biçim boyunuzu daha uzun tutun. Haziran ayıyla birlikte yaz gübrelemesi zamanı başlar. Eğer çimlerinizde renk değişiklikleri ortaya çıkmışsa Amonyum nitrat kullanabilirsiniz. Bazı zararlılar Mayıs ayı içerisinde yaptığınız mücadeleden kurtulmuş olabilir. Haziran ayı bunlarla savaşmak için uygun bir dönemdir.

Fındık Tarımı

Yazın başlangıcı sayılan bu ayda daneler gelişip çotanaklar irilmeye başlamıştır. Üretici bahçesini gezerken bir yıllık çabasının karşılığı olan daldaki bu çotanaklara bakarak o yıl ürününün ne kadar o tahmin eder, buna göre de kazancını hesaplamaya başlar. Bahçede ısırgan, böğürtlen gibi yabancı otlara karşı herbisit (yabancı ot ilacı) uygulaması bu ay sonlarına doğru yapılır. Fındık ocaklarındaki dip sürgünleri şayet sonbaharda temizlenmemişse bu ayda da temizlenebilir. Fındık dallarında bitki öz suyunu emerek beslenen ve bitkinin zayıf düşmesine hatta kurumalara neden olan fındık kahverengi koşnili’nin hareketli 1. dönem larvalarına karşı yapılan ilaçlı mücadelede başarı sağlanmaktadır. Haziran ayı sonlarına doğru (Yumurtadan çıkışın tamamlanmasına yakın) ilaçlı mücadele yapılmalıdır. Son yıllarda büyük yayılım göstererek üreticilerin de yoğun şikayetine neden olan bu zararlıyla İlaçlı mücadeledeye başlamadan önce bahçeden tesadüfen alınan 10 ocaktan işaretlenen 3er bulaşık sürgün yani toplam 30 sürgünün her birinde 5 canlı koşnil var ise ilaçlı mücadele yapılmalıdır.Başarılı bir ilaçlama için tüm yaprak, dal ve sürgünlerin tamamen ilaçlanması gerekir. Bu ayda ayrıca dalkıran zararlısıyla da ilaçlı mücadele yapılır. Zararlıyla bulaşık bahçelerde haziran ayının ikinci yarısında bahçe gezilir dallarda galeri açmaya başlanmış ergin dişi böceklerin çıkardığı taze odun talaşı görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalı ilk ilaçlamadan 15-20 gün sonra ikinci ilaçlama yapılmalıdır.

Hububat Tarımı

– Hububatta zararlıların kontrolleri yapılır ve mücadelesine başlanır.
– Arpa hasadına başlanır.

Meyvecilik Tarımı

– Ot mücadelesi sürdürülür.
– Sürgün göz aşıları ayın ortalarına kadar sürdürülür.
– Ekolojik duruma göre sulama yapılır
– Ay sonuna doğru şeftali, erik, kiraz ve yazlık elma hasadı yapılır.
– Elma ve armutlarda karaleke, elma iç kurdu, kırmızı örümcek ve diğer zararlılara karşı mücadele işleri sürdürülür.

Sanayi Bitkileri Tarımı

– Pancarlar sulanır.
– Mısırlarda ikinci azotlu gübre uygulaması yapılır.

Sebzecilik Tarımı

– Boğaz doldurma ve sulama işlemleri aksatılmadan yürütülür
– Çok zarar meydana getiren, son zamanlarda çok yaygın bir şekilde görünen ve çok tehlikeli olan patates böceğine karşı, ayın ilk haftasından başlayarak, Gusathion, Malathion, Metil Kotniyon 25 W gibi ilaçlarla mücadele yapılmalıdır.
– Havalar diğer aylara göre oldukça ısındığından, bamya,biber,domates, fasulye, kavun, karpuz, patlıcan ve soğan gibi sebzelerin sulaması aksatılmamalıdır.
– Çapalama ve yabani ot mücadelesine devam edilir.
– Kışlık sebzelerden karnabahar, lahana,pırasa ve diğerlerinin fideleri bahçedeki esas yerlerine dikilir.
– Salatalık,acur,kabak,kavun ve karpuzda görülen antraknoza karşı bakırlı ilaçlar kullanılmak suretiyle ilaçlama yapılmalıdır.
– Bakla,bamya ve fasulyede görülen pirecik zararlısına karşı mücadele yapılır.
– Diğer hastalık ve zararlılarla mücadele,hastalık ve zararlının çıkış durumuna göre yapılmalıdır.
– Enginarların diplerindeki sürgünler,ürün alındıktan sonra ayrılır.
– Domates,hıyar ve kabakların tepeleri budanır.
– Bezelye ve fasulyelerin sırık çeşitleri için herek dikilir.

Süs Bitkileri Tarımı

SERALARDA
– Seralarda tam anlamı ile havalandırma yapılır.Mayıs ayında alınan köklü çelikler gölgelendirilir.
– Primula fideleri ayrı ayrı saksılara alınır.
– Kasımpatı, karanfil ve kışın çiçek açan lavantalar daha geniş saksılara alınır.

PARK VE BAHÇELERDE
– Sulama, çapalama ve ot alma işlemlerine devam edilir.
– Leylak vb. ağaçcıkların geçmiş çiçekleri temizlenir.

Zeytincilik Tarımı

– Sulama işlerine devam edilir.
– Yabancı ot mücadelesi yapılır.
– Aşı bağları çözülür (Aşının alt ve üst kısımlarından çıkan filiz sürgünlerde uç alma ile, 25- 30 cm. yukardan 2 cm, eninde gövdeden bilezik alınır.)
– Halkalı lekeye karşı % 1’lik bordo bulamacı uygulanır (İlkbahar yağışlı geçerse ).