Reklam 1 Alanı

Mart Ayı Tarım Takvimi

Antepfıstığı Tarımı

– Fidan dikilmesine devam edilir.
– Toprak tavına göre yüzeysel toprak işlemesi yapılır.
– Gübreleme (azotlu) yapılır.

Arıcılık

– Arılarda esaslı muayene ve bakım işlemlerine mart ayında başlanır. Mart ayında arılar yavru ve yumurtaya başlarlar. Bu nedenle, kovanların açılması ve muayenesi havanın güneşli, rüzgarsız ve sıcaklığın 15 derecenin üzerinde olduğu 12.00-14.00 saatleri arasında yapılmalıdır. Yavruları üşütmemek için, kovanları fazlaca açık tutmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca , elini çabuk tutarak, kovanları hemen kapatmalıdır.
– Kovanların işçi arı mevcudu kontrol edilir.
– Kovanların anaları olup olmadığı kontrol edilir.
– Öksüz kovanlar analı zayıf kovanlarla birleştirilir.
– Kovanlardaki fazla boş petekler çıkartılır.
– Yavru ve yumurta için teşvik şuruplaması yapılır.
– Elimizde varsa, ihtiyaçlı kovanlara ballı çerçeve takviyesi yapılır.
– Rutubetten dip tahtası ıslanan kovanlar varsa, ya dip tahtası yada kovan değiştirilir veya sıcak bir günde, yanan bir ateşte dip tahtası kurutulur.

Bağcılık Tarımı

– Bağlarda budama bitirilir.
– Toprak işlemesi yapılır.
– Bağ tesisi için fidan dikimi yapılır.
– Anaçlıklardan alınan asma çelikleri, köklendirilmek üzere, hazırlanan yerlere dikilir.
– Gübreleme yapılmamışsa bu ayda yapılır.
– Yarma ve dilcikli İngiliz aşısı yapımına başlanır.
– Geçen ay yapılamayan birinci kış ilaçlaması bu ay yapılmalıdır.
– Çırpı toplama, yüksek sistemde direk dikimi, tel çekme ve germe işleri yapılır.
– Sürgün bağlama, dikim , sürüm, gübreleme yapılır.
– Uyanmaya başlayan bağlarda sürgünler bir karış olunca bordo bulamacı atılır. Hemen arkasından, kükürt atılmalı; yağışlı havalarda kükürt atımı tekrarlanmalıdır. İlaçlamalar 15-20 gün ara ile yenilenir.
– Göz kurdu ve maymuncuğa karşı mücadele edilir.

Baklagiller Tarımı

– Baklaların çapası yapılır.
– Nohut, mercimek ve fasulye tarlalarının ikinci sürümü yapılır.
– Nohut ve mercimek ekimine başlanır.

Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

– Periyodik olarak sığırların tohumlanmasına devam edilir. Gelişmesi iyi 18-22 aylık Holştayn düveler ile, 18-24 aylık Montofon düvelerde ilk defa tohumlamaya verilir.(Tohumlamada yararlanılacak boğalar, 18 ayını doldurmadan, yetiştirme hastalıkları yönünden testleri ile verim kayıtları incelenmeden, tohumlamada kullanılmamalıdır. Her fırsatta suni tohumlamadan yararlanma yoluna gidilmelidir.)
– Bütün sığır materyaline şarbon, yanıkara, gerektiğinde sığır vebası aşıları yapılır.
– Nokra mücadelesine devam edilmelidir.Danaların septisemi serumu, numaralama ve boynuz köreltme işlemine devam edilir.Doğan buzağıların göbek kordonu temiz bir makasla kesilir, günde iki defa tentürdiyot döküp gazlı bezle fazla sıkılmadan bağlanır.
– Sığırların rasyonlarında enerji ihtiyaçları iyi dengelenmeli, geçici de olsa, noksan besleme yapılmamalıdır. Gebeliğin ilk aylarında besleme kaba yemlere dayalı olabilir. İki yaşına gelmiş dişi materyali de fazla beslememelidir. Çünkü,fazla besleme nedeniyle, cinsel bezler yağlandığından, üreme gücü azalır.

– Bu ayki çalışmalarda secere, verim ve sağlık kartları işlenir.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

– Yüksek rakımlı yerlerde koyunların doğum işleri takip edilir. Ağıl yemlemesine devam edilir. Doğan kuzular soğuk hava şartlarında iyi korunmalıdır. Ova veya yakınlarındaki bölgelerde, kuzuları başlamalı, erkek ve dişi kuzular şimdilik bir arada otlatılmalıdır. (Kuzu ve toklulara temiz mera ayrılmalı , anaç koyunlar ayrı meralandırılmalıdır.)
– Şarbon, Enf, Hepatit Nekrozan (Kara Hastalığı), Keçi ciğer ağrısı hastalığı ile ektima gibi belirli yer ve zamanlarda çıkan hastalıklara karşı, koruyucu aşılamalar yapılır.
– Çoban köpeklerine şerit ilacı verilir.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

– Kuluçhane ve civcivhanelerde , temizlik ve ilaçlama yapılır. Mart ayından başlayarak, Mayıs ayının ilk haftasına kadar çıkan civcivlerde daha fazla randıman alındığından, bu ayda kuluçka işlerine başlanır.
– Civciv büyütme yerlerinde yem, su, ışık, ısıtma, dezenfeksiyon, altlık gibi tüm hazırlıklar, civciv getirilmeden önce tamamlanır.
– Çıkan civcivlere ilk gün mutlaka marek aşısı ve seks ayrımı yapılır.
– 7-12 günlük civcivlere birinci burun –göz damla (yalancı veba) aşısı uygulanır.
– Yirminci gün kızıl ishale karşı, koksidiyoz ilaçları verilir.
– Yirmi birinci günden başlayarak, yirmisekizinci güne kadar gumbaro aşısı yapılır. Hastalık girmiş ticari sürüleri olan işletmelerde bu aşı 7-18 günlük civcivlere tatbik edilebilir.
– Civcivler 10-15 günlük olduklarında, istenilirse gagaları 1/2 veya 1/3 oranında kesilir.
– İlk iki hafta, 1 metrekare taban alan için 5 wat hesabı ile, günde 22 saat ışık verilir. İkinci haftadan sonra ışık azaltılır.
– 0-3 hafta ince toz yem verilir, sonra pelet yeme geçilir. Civcivler ilk haftada devamlı sık, sık yemlenmelidir.

Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri Tarımı

– Ocak ve şubat aylarında yapılması gereken faaliyetlere mart ayında da devam edilir.

Çim Tarımı

Çim alanlarda çalışma programı aslında Mart ayında başlar.Çimlerin büyümeye başladığı, hava ve toprak durumlarının iyi olduğu bu dönemde, dökülmüş yaprakları ve alanınızdaki çöpleri temizlemek için tırmıklama yapın. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tırmıklarken çimlere zarar vermemektir. Kış ayları boyunca ayaza maruz kalmış çimleri silindirlemek iyi bir yoldur. Bu ay içinde yapacağınız ilk biçimde çiminizin üst kısmından alın. Bu dönemde yapılacak alçak biçim alanda sararmalara neden olabilir. Biçim için alanların kuru olduğu bir günü seçin. Bu ay için ayda iki biçim yeterli olacaktır.Mart ayı içinde yapılacak tek iş biçim değildir. Alanın hastalıklı olup olmadığını da bu ay içinde gözleyebiliriz. Eğer gerekli ise ilaçlama yaparız.

Fındık Tarımı

Bir yandan; ” Mart’ın kapıdan baktırıp, kazma-kürek yaktırdığı” soğuklar zaman zaman görülürse de havaların da toprağın da artık ısınmaya başladığı, diğer bir deyişle canlıların kıpırdanmaya başladığı aydır mart ayı. Artık bitkilerin ihtiyacı olan besin maddeleri yani gübre toprağa verilmelidir. Özellikle azotlu gübrelerin tavsiye edilen miktarının yarısı bu ay içinde, çiftlik gübresinde olduğu gibi, dal izdüşümlerine serpildikten sonra 5-10 cm derinlikte çapalanan toprağa karıştırılır. Yalnız gübre verilmeden önce toprak analizleri yaptırılıp gübreyi ona göre vermekle, eksik veya fazla gübreleme önlenmiş olur. Gübrelerin çapalanarak toprağa karıştırılması ile hem gübrenin yararı sağlanmış; hem de kışı toprakta geçiren çeşitli zararlı böceklerle kültürel mücadele edilmiş olur. Çeşitli tomurcukların arasına girerek kozalak veya fındık gülü adı verilen Fındık Kozalak Akarı zararlısı ile ilaçlı mücadeleye de havaların sıcak gittiği yıllarda yine bu ay sonlarında, yeni sürgünlerde dipten itibaren üçüncü yaprak geriye devrildiğinde ilaçlı mücadeleye başlanır. Fındık Yaprak Deleni ile ilaçlı mücadele de yine bu ayın başlarından itibaren, larvaları galeri açmadan önce yapılır. Bu ayda ilkbahar geç donlarından erken yeşillenen bahçelerde zararlanmalara karşı önlemler alınmalıdır. Bu arada kıştan zarar görmüş sürgün ve dalların ayıklanmasına yine devam edilir. Yazlık (azotlu) gübrelerle, ahır gübrelerinin ocakların dibinden 50-60 cm uzaklıkta, dalların altına gelecek şekilde serperken, mutlaka çapalanmalı ve toprağa karışması sağlanmalıdır.

Hububat Tarımı

– İkinci azotlu gübre uygulamasına devam edilir.
– Yazlık ekilişlere devam edilir.
– Yabancı ot ilaçlamasına başlanır.
– Tarla faresi mücadelesine devam edilir.

Meyvecilik Tarımı

– Yüksek yörelerde fidan dikimi sürdürülür.
– Toprak işleme bitirilir.
– Gübreleme işlemi tamamlanır.
– Budama tamamlanır.
– Kalem aşısı yapılır.
– Tarımsal mücadeleye devam edilir.

Sanayi Bitkileri Tarımı

– Toprak işleme ve ekim hazırlıkları tamamlanır.
– Martın ikinci yarısından başlayarak, ayçiçeği ekimine geçilir.
– Şubat ayında başlayan şeker pancarı ekimi bu ay tamamlanır.

Sebzecilik Tarımı

– Patateste tarla hazırlıkları tamamlanır. Ekim ve gübreleme yapılır.
– Patatesten başka, diğer tarla sebzeciliğinde de toprak hazırlığı yapılır. Son toprak işlemesiyle gübreleme işlemi de bitirilir.
– Fasulye ekilecek yerlerde, tohum yatağı hazırlıkları yapılır. Martın ikinci haftasında gübre atılır. Ayın ikinci yarısında ekime başlanır.
– Fideliklerde hastalıklara karşı mücadele yapılır.
– Tohum ekimi, şaşırtma ve fide dikimine devam edilir. Ilık yastıklar hazırlanır. Bezelye, fasulye, kavun ve karpuz ekimi yapılır.
– Tohuma bırakılan kışlık sebzelerin bakım işlerine devam edilir.
– Çökerten hastalığına karşı tohum, fide ve toprak ilaçlamasına bu ay da devam edilir.
– Üreticiler satın alacakları tohum ve fidelerin hastalıksız, canlı görünüşlü olmasına dikkat etmelidir. Bu konudaki ihtiyaçlarını tarım kuruluşlarıyla, çevrede tanınmış meraklı çiftçilerden sağlayabilirler.

Süs Bitkileri Tarımı

SERALARDA
– Sürmeye başlayan yıldız yumrularından çelik alınır.
– Kroton (Croton), Asparagus (Tül Kuşkonmaz), Palms (Palmiyeler), Begonia (Begonyalar), Poinsettia Pulcherrima (Atatürk Çiçeği) vb. saksılı süs bitkilerinin harcı yenilerek,saksı değiştirmesi yapılır.
– Ağaç begonyası ve Atatürk çiçeğinde sert budama uygulanır.
– Kauçuk ve deve tabanından çelik almaya devam edilir.

PARK VE BAHÇELERDE
– Güllerde budamaya devam edilir.(Normal ve Sarılıcı güller).Budanan güllere ahır gübresi ve kompoze gübre verilir.Dipleri çapalanır.Diğer bakım işleri yapılır.
– Sıcak bölgelerde , bu ayın ortasında Zinia (Kirlihanım), Verbena (Mine Çiçeği), Gomphrena (Hanım düğmesi), Godetia (Godeçya-Yer Açelyası), Portulaca (İpek Çiçeği), Salvia (Ateş Çiçeği), Petunia (Tütün Çiçeği), Tagates (Kadife Çiçeği), İmpatiens (Kına Çiçeği), Callistephus (Sarapatı), İpomea (Kahkaha), Careopsis (Kızgözü), Cosmos (Kozmoz), Helichrysum (Kağıt Çiçeği), Trepaeolum (Latin Çiçeği), Amaranthus (Püskül Çiçeği), Celosia (Horozibiği), Ageratum (Vapurdumanı) vb. yazlık çiçeklerin tohumları ekilir.
– Bu ayda yapraklarını döken ağaç ve ağaççıklarla, tırmanıcı bitkilerin dikimleri sona erer.
– Çiçekleri geçmiş parterlerin toprağı bellenir. Bu iş yapılırken, ağaççıklar ve diğer sürekli bitkilerin köklerinin zedelenmemesine dikkat edilir.
– Ağaççıkların tomurcukları kontrol edilerek, sert hava koşullarından zarar görmüşlerse, tekrar budanırlar.
– Uzun ömürlü bitkiler bölünmek suretiyle, çoğaltılırlar ve tekrar dikilirler. Bu işlemler marttan sonbahara kadar, başarılı bir şekilde yapılabilir.
– Ayın ortasından itibaren, glayöl soğanlarının tarlaya ve saksıya dikimine başlanır.
– Sarılıcı yasemin (Jasminum), Calycanthus (Kadeh Çiçeği), Hamamelis, Kartopu (Viburnum Opulus), Abelya (Abelia),Yaz Sümbülü, Kelebek Çalısı (Buddleia), Ağaç Hatmi (Hibiscus) vb. çalılarda budama uygulanır. Bu arada, alınabilir.
– Aynı zamanda çiftlik gübresi verilir.
– Çim alanları tırmıklanır.
– Yabani otlar elle koparılır.
– Çimler havalandırılır.
– Çimlere kimyasal gübre verilir.

Zeytincilik Tarımı

– Dikime devam edilir. Kompoze gübre uygulaması sürdürülür.
– Budama yapılır.
– Zeytin güvesine karşı ilk ilaçlamaya başlanır. (Organik fosfatlılarla)