Reklam 1 Alanı

Kasım Ayı Tarım Takvimi

Antepfıstığı Tarımı

– Karagöz kurdu ile mücadele için budama artıkları 80-10 ağaca bir demet hesabıyla bahçeye bırakılır.
– Bahçe temizliği ve toprak işlemesi yapılır.
– Şekil verilir.
– Budamaya devam edilir.
– Bir yıl önce yapılan aşıların tırnakları kesilir.

Arıcılık Tarımı

– Ekim ayında yapılan işler tamamlanır. Zayıf ve anasız arılar birleştirilir.
– Arılar yeteri besin bırakılmış kovanlarda kış uykusuna bırakılır.

Bağcılık Tarımı

– Çiftlik gübresi tatbikatı ve toprak işlemesi yapılır.
– Aralama işine başlanır. Yaprakları yarı yarıya sararıp düşmeye başlayan bağlarda aralama yapılır. Aralama, budamanın ilk işidir. Aralama ile, asma üzerinde oduna kaçmış ve uzamış dallar kesilir. Esas budama daha sonraya bırakılır. Bu suretle, asmanın daha geç uyanması ve ilkbaharın tehlikeli donlarını atlatması sağlanmış olur. Don tehlikesi olmayan yerlerde, aralama ve budama aynı anda yapılabilir.
– Yeni bağ tesis edecek yerlerde kirizma yapılır.
– Kışın sert geçtiği yerlerdeki bağlarda, söküm ve hendekleme yapılır.
– Müşküle üzümü ince plastik torbalar içerisine alınarak, asma üzerinde muhafaza edilir.

Baklagiller Tarımı

– Bakla ekimi için toprak hazırlığı yapılır.

Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

– Tohumlama ve tohum hizmetlerine devam edilir.
– Mevsim ve işletme koşullarına göre, yem değişikliğine-hayvan alıştırılarak geçilir.
– Gebeliğin son üç ayında, ananın daha yoğun bir şekilde beslenmesine çalışılır.(İlk aylarda 5 kg, son ayda 10kg süt veriminde verildiği kalite ve miktarında yem verilmeli, yalnız kesif yem miktarı titizlikle dengelenmelidir.)
– Doğum sonrası görülebilecek meme iltihabı ve diğer hastalıklar için, bir önlem olmak üzere, gebe analara antibiyotik kürü uygulanmalı; yemlere mineral karması katılmalıdır.
– Bu ayın ortalarına kadar nokra mücadelesi yapılır.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

– Bu ayda düşük rakımlı yörelerde, koyunların doğumları başlar. Kuzulama tarihi çok yakın olan analar, ağıl yakınlarında meralandırılır. İyi ve uygun bir bakım ve beslenme ile, koyunlar doğum sırasında yüksek bir kondisyonda tutulur.
– Doğan kuzular, hemen ayrı temiz bir bölmeye alınır; göbek kordonu tentürdiyota batırılır. Birkaç gün bu işleme devam edilerek, gazlı bez ile bağlı tutulur.
– Belirgin bir kuzu ishali görüldüğünde, derhal koruyucu önlemler alınır. Gerekli görülürse, septisemi serumu uygulanır.
– Hastalıklardan korunmak için, ağılların teknik ve hijyenik koşullara uygun olması sağlanır.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

– Kümes içi sıcaklığı hiçbir şekilde 7C civarlarına kadar düşürülmemeli, 13C-23C arasında tutulmalıdır. Gerektiğinde, kümes herhangi bir sistemle ısıtılmalıdır. Pencere ve bacalar havanın ve rüzgarların durumuna göre ayar edilmelidir. (Havalandırmada, tavukları soğuk hava akımlarından korumalıdır.)
– İç ve dış parazit durumu titizlikle izlenmelidir.
– Suni ışıklandırma süresi 17 saatte tamamlanmalıdır.

Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri Tarımı

– Meralara kesinlikle hayvan sokulmamalıdır.
– Uygun havalarda, meraların bozulan çitleri yenilenmelidir.
– Çiftlik gübresi ve diğer uygun gübrelerle meraların gübrelenmesi sağlanmalıdır.
– Padoks onarımı ve bakımı yapılmalıdır.

Çim Tarımı

Kasım ayı içerisinde çim alanınızda yapacağınız işlemler oldukça azdır. Bu işlemler alanınızı yapraklardan ve diğer çöplerden temizlemek ve eğer alanınızda solucan varsa ilaçlama yapmaktır.Eğer istenirse alanınızı kıştan korumak için yanmış, elenmiş ve fumige edilmiş çiftlik gübresi serilebilir.Ayrıca Kasım ayında bahçeniz için kullandığınız bütün alet ve makineleri temizleyip kaldırmaya başlayabilirsiniz.

Fındık Tarımı

Kış mevsiminin başlangıcı sayılan Kasım ayında havaların uygun olduğu zamanlarda, fındık bahçelerinde ayıklama işlerine devam edilir. Yine kışlık (fosforlu) gübre verilmesi geciken yörelerde bu işler tamamlanır.Fındığın iyi gelişip bol ürün verebilmesi için yetiştiği toprağın ph’ nın 5-7 arasında olması gerekmektedir. Bu ay, toprak ve yaprak analizlerinin sonucunda bahçemize tavsiye edilen kireç, fındık ocaklarının dal izdüşümlerine serpildikten sonra 5-10 cm derinlikte çapalanarak toprağa karıştırılıp verilir.Bahçeye tavsiye edilen kışlık gübrelerle kirecin aynı anda verilmemesi tavsiye edilmektedir.Mayıs aylarında mücadele edilen virgül koşnili ile bu ayda da ilaçlı mücadele yapılabilir. Öte yandan kurumuş dallar toplanırken dalkıran ile de mücadele edilmiş olur.Kışı bol yağışlı geçen yörelerde çiftlik gübresi bu aydan mart ayına kadar verilebilir. Unutulmamalıdır ki en iyi gübre çiftlik gübresidir ve toprağa gerekli olan hemen her çeşit besin maddesi bu gübrelerde vardır.Kasım ayı işlerin azaldığı ay ise de fındık üreticisi kışlık odununu, ahırındaki hayvanlarının altının kuruluğunu temin edebilmek için bahçesinden çıkamayacaktır.Toprağa gübre verirken;ocak diplerine serpip bırakılmamalıdır.

Hububat Tarımı

– Kışlıkların ekimi için toprak hazırlığına devam edilir.
– Kışlıkların ekimi yapılır.

Meyvecilik Tarımı

– Fidan çukurlarının açılmasına devam edilir.
– Fidanlıklarda söküm ve hendekleme işlerine başlanır.
– Fidan taşımacılığında karantina kontrolleri yapılır.
– Genç meyve bahçelerinde şekil budaması yapılır.
– Kışı ılık geçen yerlerde, kış budamasına başlanır.
– Fidan dikim işleri yapılır.
– Çöğür için tohum tavaları hazırlanır, gübrelenir ve tohumlar ekilir.
– Toprak işlemesi ile birlikte, çiftlik gübresi uygulaması da sürdürülür. Aynı zamanda, fosforlu ve potaslı gübrelerin verilmesine de başlanır.
– Meyve bahçelerinde, hastalık ve zararlıları bir yıl sonraya aktarabilecek bitki artıkları ortadan kaldırılır.

Sanayi Bitkileri Tarımı

– Pancar sökümüne devam edilir.
– Boşalan tarlaların, hububat ekimi için, hazırlığı yapılır.
– Çeltik harmanı yapılır.
– Ayçiçeğinin kaldırıldığı tarlalar, hububat ekimine hazırlanır.

Sebzecilik Tarımı

– Yazlık sebze yerlerinin çiftlik gübresi ile gübrelenmesine ve toprak işlenmesine devam edilir.
– Elde edilen tohumların kurutulması, ambalaj ve muhafazası yapılır.
– Kışlık sebzelerin bakımına, hasat ve pazarlama işlerine devam edilir.
– Lahana kelebeği, lahana kokulu böceği ve yaprak bitlerine karşı mücadeleye devam edilir.
– Taze soğan ekimi yapılır.
– Örtü altı sera yetiştiriciliğinde, biberlerin bakım işleri ve budaması yapılır. Çapalama ile birlikte, çok hafif boğaz doldurulur. Fungisitlerle koruyucu ilaçlama yapılır.
– Çilek dikimi yapılır.

Süs Bitkileri Tarımı

SERALARDA
– Erkenci laleler, nergis, sümbül, safran ve zambak soğanlarının, turfandacılık amacı ile, saksılara dikimi yapılır.
– Seralarda bakım işlerine devam edilir.

PARK VE BAHÇELERDE
– Hava koşulları uygun olduğu sürece, ağaç ve ağaççıklarla, yaprağını döken çit bitkilerinin dikimi yapılır.
– Bazı ağaççıklardan çelik alınmaya başlanır. Alınan çelikler bahara kadar kumda katlamaya konur.
– Kayın, gürgen, ıhlamur gibi ağaçların yaprakları toplanır.
– Güllerin kökleri toprakla doldurularak, köklerin dışarı çıkması önlenir.

Zeytincilik Tarımı

– Tesis öncesi teraslama yapılmaya başlanmalıdır.
– Hafif ve süzek topraklar dışında, çiftlik gübresi verilir ve toprağa gömülür.
– Sonbahar toprak işlemesi yapılır. (15-20cm.derinlikte).
– Ağır toprakların ıslahı için kireç atılmalıdır.
– Fosforlu ve potasyumlu gübreler bu ay uygulanabilir.