Reklam 1 Alanı

Ocak Ayı Tarım Takvimi

Antepfıstığı Tarımı

– Derin kış sürümü yapılır.
– Fidan çukurları açılır.
– Soğuk olmayan günlerde kuru dallar ayıklanır.
– Gübreleme (Fosfor + potasyum) yapılır.

Arıcılık Tarımı

– Arılar devamlı olarak kovanda olduklarından kovan ağızlarının temizliği ve havalandırma yapılır.
– Arılar için yeteri yem yoksa bez parçasına toz şeker konarak kovan içine yerleştirilir.Uyuyan arıların düşüp ölmemesi için kovan ve petekler sarsılmamalıdır
– Kovanlarda görülmesi muhtemel hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.

Bağcılık Tarımı

– Yeni bağ tesisi yapılacak yerlere kirizma yapılır. Dikim çukurları açılır.
– Çeliklerdeki mantari hastalıklara karşı , bordo bulamacı (%2’lik)ile mücadele edilir. Bu uygulama , gözlerin bir hafta kadar geç uyanmasını da sağlar.
– Amerikan asma anaçlıklarında;budama ve çelik hazırlama işlemleri sürdürülür.
– Köklü asma fidanı sökümü yapılır.
– Ilıman bölgelerde , hava koşullarının uygun olduğu zamanlarda açılan çukurlara asma dikimi yapılır.
– İklim elverişli olduğu takdirde , kış budamalarına devam edilir. Don ve kırağı düşen yerlerde, yalnız aralama yapılması, budamanın çubuklar üzerindeki gözler kabardıktan sonra yapılması gerekir.
– Bağlar budandıktan sonra , phoma hastalığına karşı mücadele yapılır.
– Sonbaharda çiftlik gübresi verilmeyen bağlara, çiftlik gübresi verilir.

Baklagiller Tarımı

– Bakla ekilecek tarlalarda , toprak hazırlığı ve ekim yapılır.
– Nohut , mercimek ve fasulye ekimi yapılacak yerlerin sürümü yapılır.

Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

– Elde bulunan sığırların , yetiştirme ve hastalıkları yönünden , sağlık kontrolleri yaptırılarak, sığır kadrosu belirlenir. Özellikle tüberküloz, paratüberküloz testleri ile , Brucellosis yönünden serolojik yoklamalar ve mastitis taraması yapılır.
– Hayvanlar şimdiki durumları ve verimlerine göre gruplara ayrılarak , bakım ve yemleme programları saptanır.
– Sağlıklı ve yüksek verimli yavru elde edebilmek için , ineklerin suni tohumlamasına başlanır. Bu mümkün olmadığı takdirde , veteriner kontrolünden geçmiş iyi nitelikli ve sağlıklı bir boğa ile doğal tohumlama yapılır.
– Şecere , verim ve sağlık kartları aylık olarak işlenir.
– Buzağı bölmelerindeki iç ısının 10-12 C,sığırların bulunduğu bölümdeki sıcaklığın ise 16-18C arsında tutulmasına çalışılır. Havalandırma kontrol altında tutulur.
– Uygun hava koşullarında , hayvanlar ahır dışına çıkarılır. Ahır içi temizlenip %3 lük sodalı sıcak su ile yıkanır.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

– Ağılların ısı ve nem oranı kontrol edilir;iyi havalarda koyunlar , ağıl dışına alınarak , ağıldaki yatak yerlerine sap, saman , yaprak gibi yataklık malzemesi serilir. Doğum yapan koyunların ve doğan kuzuların soğuk, nem ve hava akımlarından korunmasına da gereken özen gösterilir.
– Yavrularda , doğumlarını izleyen ilk günler içerisinde görülebilecek ve öldürücü olarak seyreden kuzu ishalinin nedeni saptanarak , teşhis durumuna göre , gerekirse septisemi serumları yapılır;hastalar anaları ile birlikte tecrit edilerek , tedaviye alınır. Ölenler yakılır veya gömülür. Ağıllar permanganat solüsyonu ile yıkanır.
– Kış keneleri ,bit ve uyuza karşı , derhal ilaçlamaya geçilir.
– Doğan kuzulara ektime aşıları veya gerekli görülen serumlar yapılır. Doğumdan hemen sonra kuzuların göbek bağı , anaların arka kısımları ve kuyruk altı ilaçlanır.Uzun kuyruklu kuzuların kuyruklarına , sağrı bölgesinden bir el ayası aşağıda lastik ligatür konularak , zamanla kopması işlemi uygulanır.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

– Kümeslerde yemleme ve yem uygulamasına özen gösterilir. Yumurta randımanında arzulanan ekonomik düzeye ulaşabilmesi için, kümes sıcaklığının ortalama 10-18 C’ler arasında olmasına ve havalandırmaya dikkat edilir. Yumurta randımanını %12-15 civarında arttırmak için , kontrollü suni ışık uygulanmalıdır.
– Bu aya kadar tüy değişimini tamamlamış tavuklarla, mart-nisan civcivlerinden gelişmesi geri kalmış ,yumurtaya halen geçmemiş olanlar derhal ayrılıp satılır.
– Kümeslerde paraziter mücadele yapılır.
– Damızlık yumurta alınacak kümeslere horoz katılır.

Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Tarımı

– Bu ayda meralara kesinlikle hayvan sokulmamalıdır.
– Havaların iyi olduğu günlerde, bozulan çitler onarılır.
– Çiftlik gübresi ve suni gübrelerle , meranın güçlendirilmesi sağlanır.
– Padoksların bakım ve onarımları ihmal edilmemelidir.
– Açılmış olan su kanalları ile drenaj çukurlarının temizliği kontrol edilir.

Çim Tarımı

Ocak ayı içinde çim alanınız için yapabileceğiniz tek şey dökülen yaprakları temizlemektir.Bu yağışlı ve çoğunlukla soğuk dönemde çimleriniz için yapabileceğiniz pek fazla bir işlem yoktur.Ancak yinede dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır.Donmuş çimlerin ve alanınızda oluşan göllenmelerin üzerinde yürümeyin.Bunlar alanınıza zarar veriri.Ocak ayı alanınızda kullandığınız aletleri, makinaları bakımdan geçirmeniz için ideal bir aydır.

Fındık Tarımı

Bu ayda, dişi çiçekler diğer adıyla karanfiller fındık dallarında kendilerini göstermeye başlarlar. Pulcuklarla örtülü bir tomurcuğun ucundan çıkan, çeşitlere göre kırmızı, bordo ve pembe renklerde değişen kıl gibi ince uzantıları olan bu dişi çiçekler, ileride birer fındık çotanağı olacaklardır.Bol ürün alınmak isteniyorsa, bu karanfillerin sağlıklı olmaları ve soğuklardan etkilenmeden döllenmeleri gerekir. Bu bakımdan, kış aylarında veya sonrasında gelen geç ilkbahar donlarına karşı bu aylarda önlem alınmalıdır.Bunun içinde, genellikle mart ayı sonlarına kadar, bahçe içinde kolay yanıcı, sis veya duman veren, çalı-çırpı veya diğer yanıcı materyal temin edilerek hakim rüzgarların geldiği yönlere yığılmalıdır. Bunlar don tehlikesi baş gösterdiğinde, gaz yağı gibi kolay yanıcı maddelerle tutuşturularak fındık bahçeleri dondan korunabilir. Yine bu ayda tomurcuklar patlamadan önce Virgül koşnili ile ilaçlı mücadele yapılır. Ayrıca, özellikle kumlu topraklarda görülen Dalkıran zararlısı ile kültürel mücadele için de bulaşık ve kurumuş dallar toplanarak yakılabilir. Bu işlem gelecek aylarda da sürdürülür.

Hububat Tarımı

– Mücadeleyi gerektiren zararlı varsa (Tarla faresi gibi) mücadelesi yapılır.
– Gecikmiş güzlük ekilişler en geç ocağın ilk haftası içerisinde tamamlanmalıdır.

Meyvecilik Tarımı

– Ekolojik koşullar gözönüne alınarak budama işlemi yapılır.
– Çiftlik gübresi sonbaharda verilmemiş ise bu ayda mutlaka verilmelidir.
– Hastalık ve zararlılardan kuruyan meyve ağaçları sökülerek imha edilir.
– Kışı meyve ağaçlarında geçiren zararlılara karşı ilaçlama mutlaka yapılmalıdır.
– Şeftali bahçelerinde klok hastalığına karşı mücadele edilir.
– Fidan dikimi yapılır.

Sanayi Bitkileri Tarımı

– İlkbahar ekilişleri için toprak işleme alınır.
– Tohumlukların sağlanmasına çalışılır.

Sebzecilik Tarımı

– Toprakta kalan ürün artıkları, zararlılara yataklık edeceğinden , boş zamanlarda bunlar toplanıp yakılarak yok edilir.
– Turfanda patates ekimine, uygun yörelerde , ocak ayı ikinci yarısında başlanır.Ekimle birlikte azot, fosfor ve potaslı gübrelerle gübreleme yapılır.
– Ocağın ikinci haftasından itibaren , hasadı tamamlanan yazlık sebze yerleri temizlenir.Yeni ekilecek sebzeler için toprak hazırlanır.
– Ocak ayının ikinci haftasından sonra, kışlık sebzelerden ıspanak , karnabahar, turp, kereviz, havuç lahana , marul ve pırasanın hasadına devam edilir.
– Çökerten hastalığına karşı, sebze tohumları ve fidelikler ilaçlanır.
– Soğuktan zarar görmüş sebze fidelerinin yerlerine , yenileri dikilir.
– Örtüaltı yetiştiriciliğinde , daha önce ekim ve dikimi yapılan sebzelerin sulama , gübreleme gibi bakım işleri yapılır.
– Örtüaltı yetiştiriciliğinde , ısı kontrolüne dikkat edilir.
– Biber, patlıcan için sıcak yastık hazırlanır.
– Örtüaltı tek ürün turfanda üretiminde , sulama ile birlikte üst gübresi verilir.
– Örtüaltı yetiştiriciliğinde , koltuk alma, tepe alma gibi işlemlere devam edilir.
– Çift ürün yetiştiriciliği için , kasım ayında ekilmiş tohumlardan elde edilen fideler, toprak hazırlığı yapılan seralara nakledilir.

Süs Bitkileri Tarımı

SERALARDA

– Bu ayın başında , dışarıdaki süs bitkileri Fuchsia(küpe), Pelargonium(sardunya), Begonia semperflorens(Ateş begonyası) ve saksılı ağaççıklar Hibiscus Rosea Sinensis (Çin gülü),Bougainvillea (Gelin duvağı),Gardenia (Ful) Lantana camara (Ağaç minesi)vb. içeriye alınmalıdır.Seralarda yetişen ağaççıklar budanarak, bağlama işlemi yapılır.
– Karanfil ve kasımpatlarında , çelik alınarak köklendirilir. Sulama işlemlerine özen gösterilir.

PARK VE BAHÇELERDE

– Havalar uygun olursa, ağaç ve ağaççık grubundan bitkiler dikilir. Genç fidanlara herek verilir. Don kalktıktan sonra , yeni dikilen fidanların ve kökü yerli bitkilerin çevresindeki toprak sıkıştırılır.
– Çiçek soğanları ve yumruları saklandıkları yerlerde kontrol edilerek , yumrulu begonya (Begonia Tuber Hybrida ), Yıldız (Dahlia) , Glayöl (Gladiolus) yumrularının zayıf ve sağlıksız olanları ayıklanır, fare zararından korunur.
– Çim alanlarının elenmiş çiftlik gübresi ile gübrelenmesi tapılır.
– Ligustrum (Kurt Bağrı), Cornus (Süs Kızılcığı), Carpinus Betulus (Gürgen), Acer Compestris (Akça Ağaç) gibi ağaç ve ağaççıklarda budama uygulanır.
– İlkbaharda erken çiçek açan ve yaprağını döken Cydonia Japonica (Japon Ayvası), Forsithia (Altın Çanak), Sipirea (Keçi Sakalı)gibi bazı çalılardan çelik alınır.Alınan çelikler , baharda dikilinceye kadar katlamaya konur.

Zeytincilik Tarımı

– Hasat işlemi tamamlanmışsa , sürüm yapılır.
– Toprağa ahır gübresi verilebilir.
– Ağır topraklara kireç atılmalıdır.(5-10 yılda bir).
– Tesviye gerektiren zeytinliklerde tesviye işlemi yapılır.
– Yeni zeytinlikler için teras yapılır. Arazi düz ise , dikim yerleri tespit edilerek, çukurlar açılır.