Reklam 1 Alanı

Aralık Ayı Tarım Takvimi

Antepfıstığı Tarımı

– Yanmış çiftlik gübresi ve fosforlu gübre verilir.
– Toprak tavına göre toprak işlemesi yapılır.
– Aşı temizliğinin yapılır.
– Şekil budaması yapılır.

Arıcılık Tarımı

– Arılar kovanlarda kış dinlenmesine terk edilir.

Bağcılık Tarımı

– Kış budaması yapılır.
– Asma söküm işleri ile, boylarına ayırıp, hendekleme işlerine devam edilir.
– Nüvelik bağ tesisi için açılan çukurlara dikim yapılır.
– Toprak tavlı olduğundan, sürüm ve çiftlik gübresi uygulaması yapılabilir.
– Boş zamanlarda, bağ yollarına çakıl dökülür.
– Kış ilaçlamasına, sahil kesimlerinde ay sonunda başlanabilir.

Baklagiller Tarımı

– Bakla ekimi başlar.

Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

– Değişen hava durumuna göre, ahır iç sıcaklığı en az 15-20C olacak şekilde, kapı ve pencereler kapatılır. Yataklıklar sık sık değiştirilip, yerine kuru iki kat yataklık serilir.
– Hasta hayvan olursa, tecrit bölmesine alınır. Salgın hastalık görüldüğünde, gerektiği şekilde işlemler yapılır.
– Hayvanların kışlık yem, ot ve yataklık muhafaza yerleri, kar ve yağmur suları girmeyecek şekilde, kapalı tutulur. Bu konuda, gerektiğinde ahır tavanı çatı aralığından faydalanılabilir.
– Damızlık kadronun %10’u kasaplık, %10’u da damızlık olarak satılacak şekilde ayarlanılarak, yeni yetiştirme yılına geçilir.
– Hayvanların yaşama ve verim payları çok iyi hesap edilerek, içinde enerji ve mineral maddeleri içeren kaliteli yemlerle beslenmelidir.
– Yıl sonunda mali hesaplar çıkarılır.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

– Doğum devam eder. Doğan kuzular kuzuluklara alınır, günlük zorunlu bakımları yapılan kuzular sabah ve akşam analarına emzirilir.
– Doğan kuzuların, gerekirse ektima aşıları ile septisemi serumları uygulanır. Numaralama ve kuyruk kesme işlemleri tamamlanır.
– Gebe ve doğum yapan koyunlara, ilave kesif yem verilir. İyi havalarda, koyunlar meraya çıkarılır. Güneşli ve yağışsız günlerde, yemleme işlemi ağıl dışında yapılır.
– Damızlık kadro içinde yeniden bir tarama yapılarak, kasaplık koyun materyali ayrılıp, satışa götürülür.
– Ay sonunda, o yılı içeren mali hesaplar çıkarılır. Buna göre, yeni program yapılır.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

– Tavukların gelişmeleri ve verimleri sık sık kontrol edilir. Gelişme geriliği ve düşkünlük varsa, yem ve yemlemede bir aksaklık olduğu veya basit ya da bulaşıcı bir hastalık çıktığı sonucuna varılır.
– Kümes içi ısısı ayarlanır. Rutubetin normal düzeyde olmasına özen gösterilir. Gerektiğinde, duvar ve taban izolasyonları yapılır.
– Hasta, sakat görünüşlü, soluk ibikli ve göz doldurmayan hayvanlar derhal ayrılıp, satılır.
– Tavuklar arasında gagalama durumu varsa, tavukların gagaları kesilir; ayrıca bir nedeni olup olmadığı incelenip, diğer önlemler alınır.
– Tavuklara istiridye kabuğu veya sert nitelikte taş kırıntıları verilmeli, altlıkların kuru olması sağlanmalıdır.
– Bu ayda FORCE MOLTING denilen ve tavukların ikinci devre yumurtlamaya başlatılması anlamına gelen yöntem uygulanır. Bu metod uygulanmadan önce, hayvanlar newcastle (Yalancı veba) hastalığına karşı aşılanmalı, gerekiyorsa ibikleri kesilmelidir.
– Ay sonunda, yılın mali hesapları çıkarılır. Buna göre, yeni yılın plan ve programları yapılır.

Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri Tarımı

– Havaların soğuk ve yağışlı olması nedeniyle, meralara asla hayvan sokulmamalıdır.
– Meraların takviyesi için, ekim veya kasım aylarında ekilemeyen tohumlar, bu ay içerisinde, uygun günlerde ekilmelidir.

Çim Tarımı

Aralık ayı yoğun geçen bir bakım döneminden sonra dinlenme zamanıdır.Dikkat edilecek en önemli nokta ıslak veya donmuş çim alana zarar vermekten kaçınmaktır.

Fındık Tarımı

Bu ayda fındık dallarında püsler irileşmiş, karanfillerin tomurcukları şişmiş ve tam patlamaya hazır, yer yer kırmızı uçları görülmektedir.Fındık bitkisi duruyor, dinleniyor mu ki, üretici oturabilsin, dinlenebilsin. O da, gelecek yılda daha iyi ürün alabilmek için uygun bulduğu zamanlarda yine bahçesindedir.Örneğin toprak ve yaprak analizlerinin sonuçlarına göre diğer aylarda zaman bulamamışsa kirecini verir, çitlerini, hendeklerini onarır.

Hububat Tarımı

– Kışlık hububat ekimleri tamamlanır.

Meyvecilik Tarımı

– Yeni kurulacak bahçeler ile ilgili işlerin yapılmasına başlanır.
– Kışlık budama,-sakıncalı durumların dışında yapılır.
– Kasım ayında yapılması gereken işlerden arta kalan işler tamamlanır.

Sanayi Bitkileri Tarımı

– Pancar sökümü tamamlanır.
– Pancar yerleri hububat ekimine hazırlanır.

Sebzecilik Tarımı

– Hava koşulları uygun giderse, çilek dikiminde geç kalan çiftçiler dikime devam edebilirler. Çilek çapasına devam edilir.
– Kışlık sebzelerin hasadına devam edilir.
– Yazlık sebze fideliklerinin yeri hazırlanır. Sıcak yastıkların yerleri belirlenir ve yapılmaları için hazırlıklara başlanır.
– Uygun tav bulunursa, yazlık sebze dikilecek tarlaların derin sürümü yapılır. Çiftlik gübresi ve fosforlu (gerekiyorsa potaslı) gübreler verilir.
– Sera yetiştiriciliği için hazırlıklara başlanır (Toprak hazırlığı, onarım işleri) Elde edilen tohumların kurutulması, ambalaj ve muhafazasına devam edilir.
– Taze soğan ekimi yapılır.

– Örtü altı yetiştiriciliği yapılıyorsa, bakım işlerine devam edilir. Sulaması yapılır. çapa ile birlikte, çok hafif boğaz doldurulur.
– Fungisitlerle koruyucu ilaçlama yapılır.
– Fasulye ve bamyada görülen pirecik zararlısı ile mücadele edilir.

Süs Bitkileri Tarımı

SERALARDA
– Karanfillerden alınan çelikler saksıda kum içinde köklendirilir.
– Yılbaşında çiçeklenen saksılı süs bitkilerinin bakımına devam edilir. Kırılmaması için, küçük herekler verilir.

PARK VE BAHÇELERDE
– Bozulan kasımpatı ve yıldızların gövdeleri toprak seviyesinden 10 cm. yukarıdan kesilerek, kaldırılır. Toprağı ile sökülerek, seraya alınır.
– Ağaç ve ağaççıkların dikimine devam edilir.

Zeytincilik Tarımı

– Teras onarımına devam edilir.
– Toprak işleme sonuçlandırılır.
– Hasat işlerine başlanır.