Reklam 1 Alanı

Nisan Ayı Tarım Takvimi

Antepfıstığı Tarımı

– Yabani otlarla mücadele yapılır.
– Toprak tavına göre yüzeysel toprak işlemesi yapılır.

Arıcılık Tarımı

– Bu ayda Martta başlanan işlere genellikle devam edilir.
– Yemlemeye devam edilir. 15 günde bir kovanlar açılarak, iş çalışması kontrol edilir.
– Gerek duyulan kovanlara, kabartılmış petekler azar azar verilir.
– Her hafta arıların çalıştığı saatlerde kovanlar dıştan kontrol edilerek, kuşkulanılan kovanlar açılarak denetlenir.
– Nisan sonlarında, kuvvetli kovanlar oğula hazırlanabilir. Oğul verebilecek 10 çerçevesi tam dolu kovanlar, ya bölünür veya balık ilavesi verilir. Arıcı arzusuna göre hareket ederek, isterse tabii oğula da bırakabilir.
– Zayıf kovanlar yavru ve yumurtalı çerçevelerle takviye edilir.
– Çok zayıf kovanlara yavrulu çerçeve takviyesi, üzerindeki işçi arılarla birlikte verilir. Bu defa birleştirme çerçevesi kullanılarak, birleştirme işlemi yapılır. Bu işlemde, verilen çerçeve üzerinde ana arının bulunmaması gerekir.

Bağcılık Tarımı

– Toprak işlemi bitirilir.
– Aşılama ayın ortasında sonuçlandırılır.
– Bağlar, bağ göz kurtlarına karşı ilaçlanır.

– Sürgün kurumasına karşı da ilk yaz ilaçlaması yapılır.

Baklagiller Tarımı

– Yeşil bakla hasadı yapılır.
– Nohut, mercimek ekimine devam edilir. Fasulye ekimi başlar.

Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

– Sığırlar mevsim koşulları uygun olacağından, meradan dikkatli bir şekilde yararlandırılır. Sığırların yem ihtiyaçları verim, mera ve gelişme durumları gözönüne alınarak hesaplanır.
– Sığırlara şap aşısı uygulanır.
– Yemlik ve su kaynaklarının temizliği ve ilaçlaması yapılır. Gübrelikler kaldırılır.
– Ahır koşullarının sağlıklı olması sağlanır.
– Meme hastalıkları yönünden devamlı kontrol yapılır. Sağım süresince, birbirini izleyen iki ay arasında % 5-10 olan süt azalması miktarı, bundan daha fazla miktarda olduğunda, sağım hatası ve beslenme hatası yanında, bir hastalık olasılığı düşünülmeli, varsa iyileştirme yoluna gidilmelidir.
– Nokra mücadelesi titizlikle sürdürülür.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

– Dişi kuzulardan sonra, erkek kuzular da analarından kesin olarak ayrılıp, erkek ve dişi kuzular ayrı ayrı sürüler halinde, bakım ve beslenmeye tabi tutulur.
– Damızlık kadro fazlası kuzular besiye alınarak, damızlıkların numaralama ve kuyruk kesme işleri tamamlanır.
– Yüksek yörelerde kuzu doğumları takip edilir, doğan kuzuların bakım , besleme, aşı serum ve numarataj işleri ve kuyruk kesme işlemleri titizlikle izlenir. Bu işlemler kayıt defter veya kartlarına günü gününe işlenir.
– Ayak iltihabı, şap, çiçek, şarbon gibi hastalıklar bu ayda görülebileceğinden, gerekli tedavi ve aşılar yapılır.
– Kuzulara şerit dökmeleri için ilaç içirilir.
– Ova bölgelerde, ay sonuna doğru kırkım hazırlıklarına başlanır.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

– Kuluçka çalışmalarına devam edilir. Kuluçka, ana makineleri ile civciv büyütme yerlerinin temizlik ve dezenfeksiyonuna önem verilir.
– Civcivlere solucan düşürücü ilaç verilir.
– 28-32 günlük civcivlere yalancı veba (burun-göz damla )aşısı, 7-8 haftalık olanlara inaktif yalancı veba aşısı uygulanır.
– Sürüde hastalıklı hayvan ve aşırı derecede ölüm varsa , derhal veterinerliğe bilgi verilip, teşhis ve tedavi için gerekli çabalar gösterilir. (Hiçbir zaman gereksiz ve fazla dozda ilaç kullanılmamalıdır.)
– Civcivler, katlı ana makinelerinde büyütülüyorsa, yere indirilir. Kullanılacak yer, 4 haftalık 10 pilice bir metrekare yer hesabı yapılarak düzenlenir.
– Kasaplık niteliğindeki tavuklar, henüz tavuk fiyatları düşmediğinden, gurk olanlarda dahil, derhal satılmalıdır.

Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Tarımı

– Yağışın fazla olmadığı, merada da nem oranının düşük olduğu günlerde, merayı tahrip etmeyecek şekilde hayvan sokulur.
– Mera üzerinde yoğun olmayan doğal bitki örtüsünün mütecanisliğini sağlamak için, gübre takviyesi ile beraber, buğdaygil ve baklagil karışımları ekilir.
– Merada bulunan suvatların onarımı, temizliği ve ilaçlaması yapılır.

Çim Tarımı

Gübreleme, zararlı mücadelesi, çimlerinizin ve zararlıların hızla büyüdüğü Nisan ayı sonuna doğru başlar.Toprak sıcaklığının arttığı Nisan ayının ikinci döneminde, çimlerinize amonyum nitrat uygulamanız faydalıdır. Bu ay içinde çimlerinizin fazla uzamasını engelleyecek sıklıkla biçim yaparsınız. Yinede ev bahçelerinde çimlerin boyutunu 2,5 cm’den aşağıya indirmeyin. Nisan ayı, kıştan zarar görmüş bölgeler için ara ekim yapılmasının uygun olduğu bir aydır. Karasal iklimin hüküm sürdüğü bu ay içinde ekim yapılabilir.

Fındık Tarımı

Fındık dalları artık yeşermeye, bahçeler yemyeşil bir örtüye bürünmeye başlamıştır. Fındık çotanakları da bu aydan itibaren belirmeye başlar. Genelde fındık bahçelerinde Fındık Kozalak Akarı ile ilaçlı mücadelenin yapılabildiği dönem bu aydır. Ocak başında, ortalama 30 kozalak var ise yeni sürgünlerde dipten itibaren 3.yaprak geriye devriliyorsa derhal ilaçlanmaya başlanmalıdır. Böylece, fındık filiz güvesi ile de mücadele edilmiş olur. Çünkü, fındık filiz güveleri de kışı kozalakların içinde geçirirler ve ilkbaharda yeni gelişen tomurcuklarla sürgünlerde galeri açarak kurumalarına neden olurlar. İlaçlama 15 gün sonra tekrarlanırsa daha iyi sonuç alınır. İlaç atılan bahçelere 30 gün süre ile hayvan sokulmamalıdır. Son yıllarda özellikle urlu ve şekilsiz iç fındık zarar şekliyle tanınan ve halk arasında pis kokulu böcek olarak bilinen fındık yeşil kokarcası zararının yoğun olduğu bahçelerde kışlamış erginlere karşı İlaçlı mücadele, Nisan ayının ikinci yarısında yapılır Sabahın erken saatlerinde 10 ocak silkelenmeli ve en az 1 kışlamış ergin düşerse ilaçlama dekara 8-10 lt su atılarak yapılmalıdır. Azotlu Gübreleme geçmişse, bu ay içinde de kullanılabilir. Unutulmamalıdır ki, doğan fındığı dalda tutmak ve onu beslemek insanların elindedir. Zirai mücadelede başarı, hedef zararlıya etkili ilacın önerilen dozda ve zamanda kullanılmasıyla mümkündür.

Hububat Tarımı

– Yabancı ot ilaçlaması yapılır.

Meyvecilik Tarımı

– Fidanlıklarda ot çapası yapılır.
– Nisan ayının ilk haftasında, yabani meyve ağaçlarında ve çeşit değiştirmelerde, kalem aşısı işleri sonuçlandırılır.
– Meyve bahçelerinde toprak işlemesi bitirilir.
– Çöğürlerin aşı parsellerine, şaşırtma işi tamamlanır.
– Hastalık ve zararlılarla mücadele işleri sürdürülür.

Zeytincilik Tarımı

– Yeni zeytinliklerde, hava şartlarının kurak geçmesi halinde su verilir.
– Yeşil gübrelerin toprağa gömülmesi işlemi yapılır.
– Budamaya devam edilir.
– 5-10 cm. derinliğinde ilkbahar toprak sürümü uygulanır.
– Delicelerde aşılama yapılır.
– Halkalı lekeye karşı ilaçlama yapılır (%1’lik bordo bulamacı).

Sanayi Bitkileri Tarımı

– Ayçiçeği ekimine devam edilir.
– Pancarların çapalanması ve tekleme işlerine başlanır.
– Mısır ekimine başlanır.
– Çeltiklerin tavaları hazırlanır. Tirler sıkıştırılır.
– Ayın ikinci yarısında, çeltik ekimi yapılır.

Sebzecilik Tarımı

– Tohum ekimi yapılacak tarlaların son sürümü yapılır ve diskaro çekilir. Tavın korunması için tapan ve sürgü çekilir .
– Diskaro çekilmeden önce, gübreleme yapılır ve dikimle ilgili hazırlıklar tamamlanır.
– Fideliklerde günlük sulama, zayıf gidiyorsa gübreleme ve kapak kapatma işlemleri yapılarak, yabancı otlar ayıklanır.
– Mavi küf ve kök çürüklüğüne karşı ilaçlı mücadele yapılır.
– Geç turfanda patatesin ekim ve gübreleme işlemi yapılır.
– Ilık yastıklara şaşırtılmış bulunan biber, domates ve patlıcan fideleri 15 nisandan sonra, tarladaki yerlerine dikilmeye başlanır.
– Çileklerin ilkbahar çapası yapılır.
– Bamya, fasulye, hıyar, kabak, karnıbahar, lahana ve soğan tohumlarının ekimine devam edilir.
– Kavun, karpuz tohumları hazırlanan yerlere ekilir.
– Enginarların dipleri açılarak bellenir, fazla sürgünleri ayıklanır.
– Fidelerin dikiminden 1-2 hafta sonra, birinci çapa yapılır.
– Dikimden önce ve sonra, tel kurtları görülürse, mücadelesi yapılır.
– Hava şartlarına göre, sulama imkanı olanlar, bu ayda sulama yapmalıdır.
– Yabancı otlar temizlenir. Fazla ot çıkmayan yerlerde, istendiğinde ikinci çapa sırasında, dip doldurma yapılabilir.
– Patateste birinci çapa ile boğaz doldurması yapılır.
– Patates tarlalarında, zirai mücadele işlemleri yapılmaya başlanır.

Süs Bitkileri Tarımı

Seralarda
– Kuvvetli güneş ışığı alan ve ısısı yüksek bulunan seralar havalandırılır. Camekanların üzerine kireç atılarak gölgeleme yapılır.
– Yeteri derecede büyüyen fideler ay sonunda veya mayıs ayı içinde dışarıya dikilerek, geceleri soğuktan korunur.
– Kışın çiçeklenen Primula (Onbiray Çiçeği) tohumları ekilir.
– Yıldızlardan çelik almaya devam edilir.
– Devamlı çiçek açan karanfillerin saksıları değiştirilerek, güneşten korunur.

Park ve Bahçelerde
– Uzun ömürlü bitkilerin dikimi sona erer.
– Kasımpatılarında kökten ayırma yapılır. Kışın seralarda köklendirilen kasımpatı çiçekleri , saksıları ile birlikte dışarı alınır.
– Mart ayında çelik alınmaya başlanan bazı süs çalılarında, çelik alma işlemine devam edilir.
– Henüz tohumları atılmamış yazlık mevsimlik çiçek tohumları ekilebilir.
– Yaprağını dökmeyen bitkilerle, ibreliler bu aydan itibaren ekim ayına kadar dikilebilir.
– Genç bitkilere herek verilir.
– Mart-Nisan-Mayıs ayları özellikle ibrelilerin gübrelenmesi için uygundur. Ağaççık grubundan yeşil bitkiler, büyümelerini hızlandırmak için budanırlar. Erken çiçeklenen Forsithia, Cydonia ve benzerlerinin çiçekleri biter bitmez, bunlar da budanırlar.
– Mevsimlik çiçeklerden aslanağzı ve saraypatlarının dışarıda bulunan fideleri camlı çerçevelerle gölge yapılarak korunur.
– Çiçekleri geçen nergis ve sümbüllerin, eski çiçek tepeleri kesilip koparılır. Birkaç yaprağı ile birlikte sapları bırakılır. Bir süre sonra, bahçe düzenini sağlama açısından, topraktan sökülür ve havadar bir yerde saklanırlar. Saklanan yıldız yumruları bu ayın sonunda bahçeye dikilerek, kesme çiçek elde edilir.