Reklam 1 Alanı

Ekim Ayı Tarım Takvimi

Antepfıstığı Tarımı

– Hasattan sonra kuru dallar ayıklanır ve budamaya başlanır.
– Derin toprak işlemesi yapılır.
– Bir yıl önce yapılan aşıların tırnakları kesilir

Arıcılık Tarımı

– Arıları kışa hazırlama bakımından ekim ayı çok önemlidir. Bu ayda arılar tam bir kontrolden geçirilir. Ana durumları, yavru durumu, işçi arı durumu ve kışlık bal durumu kontrol edilir.
– Anasız kovanlar birleştirilir.
– İşçi arısı az ve zayıf kovanlar kışı çıkaramayacağı için birleştirilmelidir.
– Mevcut durumu iyi olup, balı noksan olanlar varsa, ballı çerçeve verilir. Yoksa, şurupla besleme yapılır. Kışa hazırlanan kovanlarda, yavru çürüklüğü hastalığına karşı koruyucu olarak, yemleme şurubuna teramisin katılır. Mozeraya karşı da koruyucu olarak fumidil-B şuruba katılarak yemleme yapılır.
– Ekim ayı sonlarında, etkili bir varroa mücadelesi yapılmalı ve arılar kışa varroadan temizlenmiş olarak girmelidir.
– Kışa hazırlanan kovanlarda, arıların kaplayabileceği kadar çerçeve kuluçkalıkta bırakılmalı, balı alınmalıdır.
– Arı mevcuduna göre, kovanda 10-20 kg. bal bırakılırsa, kış için yeterli olur.
– Kışa hazırlanan kovanlar yağmurdan korunmalı, uçma delikleri daraltılmalı, yağmur ve rutubetten korunmalıdır.
– Hazırlanan kovanlar kışlanacağı yerde rahatsız edilmemelidir.

Bağcılık Tarımı

– Üzüm hasadına devam edilir.
– Hasadı tamamlanan bağlarda toprak işlemesi ile birlikte, çiftlik gübresi uygulamasına başlanır.

Baklagiller Tarımı

– Fasulyenin hasat ve harmanı tamamlanır.
– Baklagil yerlerinin sürümüne devam edilir ve kışlık ekimler için hazırlanır.

Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

– Şap ve yanıkara aşıları yapılır.
– Tüberküloz, paratüberküloz testleri ve brucellosis yönünden serolojik yoklamalar yapılır.
– Çevrede görülen salgın hastalıklara karşı gerekli tedbirler alınır.
– Ay içinde nokra mücadelesi yapılır.
– Genç hayvanlar ile yaşlılar ayrı meralarda otlatılır, ayrı ahırlarda barındırılır.
– Aylık verim kontrolleri yapılarak, kayıtları tutulur.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

– Doğum için gereken hazırlıklar tamamlanır.
– İleri gebe koyunlara, meradan yeteri kadar faydalanamadıkları takdirde, yem takviyesi yapılır.
– Yavru atımı görüldüğünde, bu koyunlar derhal tecrit edilir. Atılan yavru ve anadan alınan marazi maddelerin laboratuvarda yapılacak muayeneleri sonucunda, salgın bir hastalık tesbit edilmişse; bu hastalık türüne göre, gerekli işlemler uygulanır.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

– Bu ayda tüy dökümüne giren tavukların damızlıkta kalması gerekir. Kusurlu görülen tavuklar ve yumurta verimine geçmemişler ay sonundan itibaren damızlıktan çıkarılabilir.
– Kümesteki ışıklandırma, bir program dahilinde düzenlenmelidir. Aydınlatma süresince, follukların biraz loş ışıklı tutulması faydalıdır.
– Piliç ve tavuklar arasında herhangi bir salgın hastalığın çıkmaması için, koruyucu önlemler alınır.
– Kümeslerde kış mevsimi için gerekli önlemler alınır. Hazırlıklar tamamlanır.
– Yetiştirme kayıtları tutulur.

Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri Tarımı

– Yoncaların son biçimi yapılır.
– Yoncaların kurutulmasında, mütecanisliği sağlamak için rutubet, modern yöntemlerle yok edilir.
– Meralarda flora boşluğu olan veya kofalardan açılan yerlere, yeni mera tohumları ekilerek, takviye edilir.
– Gübre takviyesi yapılır. Tohum yatağı uygun hale getirilir.

Çim Tarımı

Ekim ayı içinde düzenli biçim sona erer. Çim alanınızın üzerine dökülen yapraklar temizlenmediği takdirde çiminize zarar verir ve solucan probleminin artmasına neden olur. Bunun için alanınızı süpürmeyi ihmal etmeyin.Ekimin birinci yarısında tohum ekim işi sona erer.

Fındık Tarımı

Fındıklar toplanıp, harman alınmış, çoğu üretici ürününü pazara götürüp bir yıllık emeğinin karşılığını da elde etmiştir. Sıra gelecek yılın ürününü daha da artırmaya, en azından devam ettirmeye gelmiştir. Çünkü Ekim ve Kasım ayları gelecek yıl ürününe hizmet etme aylarıdır. Bunun içinde budamaya önem verilmelidir. Öncelikle fındık dalları ayıklanmalı kurumuş, kırılmış veya verimden düşmüş dallar hatta ocaklar çıkarılarak yerleri yeni genç kök sürgünlerine bırakılmalıdır. Bu arada gereksiz kök sürgünleri de ayıklanmalıdır.Öte yandan kışlık gübre adı verilen fosforlu ve potasyumlu gübrelerin toprağa verilme zamanı da Ekim-Kasım aylarıdır. Genellikle 3 yılda bir verilen fosforlu gübrelerde, ocakların çevresinde dal izdüşümüne(dalların altına) gelecek şekilde 10-15 cm derinlikte açılacak 20-30 çukura atılarak kullanılmalıdır.Yine Mayıs böceği larvaları ile ilaçlı mücadele de eylül-ekim aylarında yapılır. Bunun için 50×50 cm ‘lik çerçeve ile bahçenin araz görülen 16 ayrı yerinde işaretleme yapılır, buralar 25 cm derinliğinde kazılır bir örtü üzerine alınan toprak incelenerek 1m ² de (4 çerçeve alanı) 3 adet larva varsa toprak ilaçlaması yapılmalıdır.

Hububat Tarımı

– Kışlık ekimler için toprak hazırlığı yapılır.
– Hububat ekimine başlanır.

Meyvecilik Tarımı

– Hasadın tamamlandığı bahçelere çiftlik gübresi verilir.
– Fidan çukurlarının yerleri işaretlenir ve çukurlar açılır.
– Fidanlıklarda manas ve diğer toprakaltı zararlılarına karşı toprak ilaçlaması ve benzeri mücadele yöntemleri uygulanır.
– Kurumuş, hastalıklı ağaç ve dallar budama yoluyla çıkarılıp, yokedilir.
– Su kanalları ve arklar, tahliye kanalları ve benzeri sulama yapılarında gerekli temizlik ve bakım işleri yapılır.

Sanayi Bitkileri Tarımı

– Pancarda söküm işleri başlar.
– Hububat ekimi için pancar yerleri sürülerek, ekime hazırlanır.
– Çeltik hasat ve harmanı yapılır.
– Ayçiçeği hasadı yapılır.
– Boşalan tarlalar, hububat ekimi için sürülüp hazırlanır.

Sebzecilik Tarımı

– Bu ayın ikinci yarısından itibaren erken donlar başlayabilir. Bu nedenle, yazlık sebzelerin hasadı bitirilmelidir. Aksi halde, sebzeler don tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.
– Kereviz, ıspanak, lahana, karnabahar, turp ve marulda bakım işlerine devam edilir. Hasada başlanır. İlkbaharda çıkacak olan fındık turpunun tohumları tarlaya ekilir.
– Lahana kelebeği mücadelesine devam edilir.
– Çiftlik gübresi uygulamasına ve toprak işlemesine devam edilir.

Süsü Bitkileri Tarımı

SERALARDA
– Küpe, sardunya, çingülü gibi bitkilerin budaması yapılır.
– Gloxinia (Patlıcan çiçeği) yumruları saksılara dikilir.
– Yılbaşında çiçek verecek olan saksılı süs bitkileri (Primula, siklamen vb.) iki haftada bir sıvı gübre ile beslenir. Bu arada, saksıya alınan ve çiçek vermek üzere olan kasımpatları da gübrelenir.
– Gonca tekleme yapılır.

PARK VE BAHÇELERDE
– Yeri hazırlanan soğanlı süs bitkilerinin (Lale, nergis, sümbül, frezya, zambak) dikimleri yapılır.
– Bordürlerde bulunan çiçekler toplanarak, sadece kasımpatıları ve yıldızlar bırakılır. Kasımpatılarına sıvı gübre verilir. Gonca tekleme yapılır. Bordürlerin toprağı derin olarak bellenerek, çürümüş gübre verilir.
– Çukur kalmış olan çim sahaları onarılır.
– Çim tohumlarının ekimi yapılır.
– Eğer don olmuşsa; yıldızlar kaldırılarak, yumruları kurutulur ve saklanır.
– Yazlık mevsimlik çiçeklerin tohum kapsülleri toplanır.

Zeytincilik Tarımı

– Yeşil gübreleme için, toprak tavlı ise tohumlar ekilmelidir.
– Tavlı topraklarda sonbahar sürümü yapılır.
– Hasada hazırlık olarak ağaç çevresi düzeltilmelidir.
– Çeşitli nedenlerle dökülen taneler toplanmalıdır.
– Yeşil zeytin salamurası için, tane hasadı yapılabilir.
– Teras onarılmasına başlanır.