Reklam 1 Alanı

Mayıs Ayı Tarım Takvimi

Antepfıstığı Tarımı

– Kara zenk mücadelesi yapılır.
– Zararlı durumuna göre zirai ilaçlama yapılır.
– Toprak işlemesi yapılır.
– Ay sonunda aşılama yapılmaya başlanır.

Arıcılık Tarımı

– Nisan ayında yapılan bölmelerin durumları izlenir.
– Fazlalık analar ile öksüz kovanlar analandırılır veya bazı analar ile yeniden bölme yapılır.
– Mayıs ayında hava koşullarına, doğal bitki örtüsüne ve kovanların yiyecek durumlarına göre , yemleme sürdürülür.
– Doğal oğul arzu edilmiyorsa, ana arı memeleri kesilerek yok edilir.
– Oğulların bakımına özen gösterilerek, genç çiftleşmiş analar yumurtlamaya kadar izlenmelidir.
– Gerek duyulan kovanlara, çerçeve durumlarına göre ballık ilave edilir.
– Uçma delikleri iyice genişletilir (Havalar serin gidiyorsa, uçma deliği normal bırakılır.)
– Seyyar arıcılık yapacak arılar, kovanları taşıyacakları yerleri belirleyerek bölge hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.

Bağcılık Tarımı

– Yeni tesislerde yeşil sürgün budaması yapılır. Kültürel tedbirler sürdürülür.
– Küllemeye karşı, kükürtlü mücadele yapılır.(Dekara 3 kg. kükürt atılır. Birinci kükürt atma, sürgünler 15-20 cm olunca, ikinci kükürt ise, mutlaka çiçeklenmeden sonra yapılmalıdır. Bağlara kükürt atmakla, bağlarda Eriophys akarının da yaprakları deforme etmesi, çukurcuklar ve kabarcıklar meydana getirmesini önler.)
– Bağ mildiyösüne (Pronos) karşı bakırlı ilaçlarla ilaçlama yapılır.
– Salkım güvesi, maymuncuk ve sigara böceğine karşı, nisan ayında kullanılan ilaçlarla mücadeleye devam edilir.

Baklagiller Tarımı

– Yeşil bakla hasadı yapılır.
– Nohut ve mercimek tarlalarında ot alma işleri yapılır.
– Fasulyelerin ilk çapası yapılır.

Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

– Tohumlamaya devam edilir. Doğuran inekler doğumlarından iki ay sonra , boğaya verilir.
– Erkek danalar ve sürüye katılması istenmeyen dişi dana ve düvelerin vücut ağırlıkları en az 400-450 kg. olduğunda, kasaba sevk edilir.Kilo almayanların besisine çalışılır.
– Ahır yemlemesinden tamamen mera hayvancılığına geçilir. Meraya, çiğ ve kırağı kalktıktan sonra çıkılmalı, sakin ve rahat bir otlatma sağlanmalı;parazit yumurtaları genellikle rutubetli çayır ve mera kısımlarında bulunduğundan, böyle yerlerde hayvan otlatılmamalıdır.
– Hayvanlar iç parazitlere karşı ilaçlanır. Gübrelikte biriken gübre uzak bir yere götürülür veya satılır.
– Aylık verim ve sağlık kontrolleri yapılır; kartlara işlenir.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

– Kırkım hazırlıkları bitirilip,ayın en uygun bir haftasında kırkıma başlanır (kırkıma önce kısırlardan başlanılmalı, müteakiben şişek ve toklular, daha sonra da sağmallar kırkılmalıdır.)
– Ay sonunda bütün koyun materyali, dış parazitlere karşı etkin ilaçlarla hazırlanmış banyodan geçirilir.
– Kırkımı yapılmış hayvanlar teker teker elden geçirilerek, kasaplık olanlar damızlık kadrodan çıkarılıp, satılır. Daha önce besiye alınmış kuzular da bu ayda satılır.
– Hayvan sıtması,ayak iltahabı, şap agalaksi (sütkesen)gibi hastalıklar bu ayda görülebileceğinden, tedavileri ve yapılmamış aşıları tamamlanmalıdır.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

– Bu ayda da kuluçkahanelerde civciv çıkarılma çalışmaları sürdürülür.
– Salmonella pseudomonas, arizona, coliform bakteriler ve aspergillus gibi hastalıklara neden olan etkenlerin çoğalması ve yayılması genellikle kuluçkahanelerde olduğundan; kuluçkaya başlama ve çıkım süresince , sağlık koşullarına uyulmalıdır.
– Koksidiyoz ve solucana karşı ilaçlama yapılır.
– Kümeslerde pencereler havalandırma bacaları aspiratörler kontrol edilmeli, rutubetli pis altlıklar atılarak; yeni kuru altlık serilmeli, sinek ve zararlı için gereken önlemler alınmalıdır.
– Yumurta verimi düşmüş tavuklar ile, piliçlerin gelişemeyenleri ve erkekleri satılır.
– Kümesler yeni çıkan civcivler için hazırlanır. Yalancı tavuk vebası mücadelesi (burun-göz damla ve adale aşıları) yapılmış piliçler, yeni kümeslerine alınır.

Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Tarımı

– Yağışın az, nem oranının düşük olduğu günlerde, merayı bozmayacak şekilde hayvan sokulabilir.
– Mera üzerindeki yoğun olmayan doğal bitki örtüsünün mütecanisliğini sağlamak için, buğdaygil ve baklagil kombinasyonları, gübre takviyesi ile beraber ekilebilir.
– Merada bulunan suvatların onarımı , temizliği ve ilaçlaması yapılır.
– Belirli hayvan sayısı ile münavebeli otlatma yapmak suretiyle, meradan yararlanılabilir.
– Mera üzerinde bulunan diken, kofra ve sütleğen gibi yabancı otlarla mekanik veya kimyasal mücadele yapılır.

Çim Tarımı

Mayıs ayı ile birlikte daha sık biçime başlarsınız. Çimlerinizin boyutunu daha kısalta bilirsiniz. Bütün aylar içinde Mayıs ayı zararlılarla savaş için en uygun aydır.Zararlılarla savaş için havanın iyi olduğu bir günü seçmeyi unutmayın. Ayrıca çiminiz kuru toprağınızsa nemli olmalı.Çim ekimini Mayıs ayının ikinci yarısına kadar tamamlamalısınız. Çim alanınıza azot takviyesi yapabilirsiniz. Bu ay içinde toprak genellikle nemlidir ama bazen kuru ve sıcak bir hava dalgasıyla karşılaşa bilirsiniz. Eğer böyle bir durum meydana gelirse, çimlerinizde bir problem meydana gelmesini beklemeden sulamaya başlayın.

Fındık Tarımı

Tüm canlıların kış uykusundan çıkıp faaliyete geçtiği, fındık çotanaklarının irilip dane içlerinin oluşmaya başladığı bu ayda fındığın zararlıları da zarar vermeye başlamışlardır. Bu bakımdan mayıs ayındaki zararlı mücadelesine önem verilmelidir. Bir çiftinin yaklaşık 200 meyveye zarar veren, fındığın en yaygın zararlısı olan Fındık Kurdu ile mücadele danelerin mercimek iriliğine ulaştığı bu ayda yapılır. Bunun için; sabahın erken saatlerinde dallar 3×3,5 metre boyutunda beyaz bir beze silkelenerek Fındık Kurdu erginlerine bakılır. Eğer her 10 ocaktan en az 3 ergin böcek düşüyorsa kesinlikle ilaçlama yapılmalıdır. Fındık kurdu için çok çeşitli ilaçlar varsa da; gerek çevreye ve özellikle kuşlarla arılara zarar vermemek için sulandırılabilir ilaçlar kullanılmalıdır. İlaçlama ocağın tacını aşmayacak ve yaprakların altlarını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. İlaçlanan bahçeye üç hafta hayvan sokulmamalıdır. Tavsiye edilen azotlu (yazlık) gübrenin ikinci yarısı bu ayın sonlarına doğru ilk yarısındaki gibi (mart ayında) uygulanır.Fındık bahçelerinde; yapraktan verilen mikro (iz) element içeren yaprak gübreleri, mayıs- temmuz ayları arasında 15-20 gün ara ile 2-3 defa uygulanmakta olup, ilk uygulamasına ise bu ayın sonlarına doğru başlanılmaktadır.

Hububat Tarımı

– Geç yapılan ekilişlerde, yabancı ot mücadelesi yapılır.

Meyvecilik Tarımı

– Yeni kurulan bahçelerdeki fidanlar sulanır ve ot çapası yapılır.
– Yeşil sürgün budaması yapılır.
– Ayın son haftasında, obur dallar ile piçleri temizlemek zorunludur.
– Sürgün göz aşıları yapılır.
– Meyve ağaçlarında, zirai mücadele işleri sürdürülür.

Sanayi Bitkileri Tarımı

– Ayçiçeklerinde çapalama ve tekleme işleri yapılır.
– Pancarlarda ikinci çapa başlar ve bitirilir.
– Mısırların çapa ve teklemesi yapılır.
– Çeltik ekimi yapılır.
– Gecikmiş yazlık ekimleri yapılır.

Sebzecilik Tarımı

– Açığa tohum ekimi, bakımı ve sulaması yapılır.
– Fideler tarladaki yerlerine dikilir ve can suyu verilir.
– Geçen ay dikilen fidelerin ot alma, çapalama, sulama ve gübreleme gibi bakım hizmetleri sürdürülür.
– Yaprak bitlerine karşı Gusathion, Komithion 50, Malathion gibi ilaçlarla tariflerine göre mücadele yapılır.
– Septoria hastalığına karşı Afugan , Deresol veKemizon gibi ilaçlarla mücadele işlemi yapılır.

Süs Bitkileri Tarımı

SERALARDA
– Primila fidelerinin şaşırtması yapılarak, son olarak bu ayda tohumları ekilir.
– Seralarda köklendirilen kasımpatı ve yıldız çelikleri, ayın sonuna doğru dışarı dikilir.
– Aynı zamanda, nisan-mayıs aylarında sümbülteber soğanlarının dikimi yapılır.
– Erken dikim saksıya, normal dikim bahçeye yapılır.
– Afrika menekşesinden yaprak çeliği alınır.

PARK VE BAHÇELERDE
– Sonbaharda dikilip, çiçeklenen soğanlı bitkilerin soğanları topraktan çıkarılıp, yaz için yastıklar hazırlanır. Bordürler bellenir.
– Mevsimlik fidelerin şaşırtması yapılır.
– Çiçek açması sona eren ağaççıkların (Deutzia, Spirea ) ve gerekli ise yeşil ağaççıkların şekil budaması da bu ayda yapılır.
– Sardunyalar dışarı alınarak dikkatlice sulanır.
– Yabani otlarla mücadele edilir.
– Güllerde sürgün göz aşısı yapılır.

Zeytincilik Tarımı

– Yeni zeytinliklerde, kurak şartlarda sulama yapılır.
– Şekil budaması uygulanır.
– Hafif sürümle kaymak kırılarak, yabancı otların gelişmesi önlenir.
– Aşılamaya devam edilebilir.
– Nisan ayında yapılan aşıların bağları sökülür.
– Bu ayın sonlarında, sulama işlemine başlanır.
– Zeytin güvesinin ikinci nesli için, organik fosfatlılarla ilaçlama yapılır.