Reklam 1 Alanı

'Fındıkta Taban Fiyat Desteklenmelidir'

Kategori : Desteklemeler, Ekonomi - Etiketler :, , - Tarih : 28 Ağustos 2012

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kozoğlu: ” Alıcıların tekelleşme ve sermaye gücü baskılarının olumsuz etkisi giderilip piyasalarda denge sağlanıncaya kadar taban fiyatı uygulamasıyla fındık üreticisi desteklenmelidir” dedi.

Fındıkta maliyetin her geçen yıl arttığına dikkat çeken Kozoğlu: ” Ekonomimizde önemli yeri olan fındıkta ülkemiz, dünya fındık üretiminin yaklaşık % 75’ini karşılamaktadır. 201112 sezonunda yaklaşık 217 bin ton iç fındık ihracatına karşılık gelirimiz 1, 722 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Özellikle findik tarımı yapılan Karadeniz bölgemizde yaklaşık 2 milyon üreticinin geçim kaynağı olan fındık, bıı ürünün ticareti ve katma değer sağlayan sanayi sektöründeki istihdam üzerindeki etkisi nedeniyle bu bölgelerde sosyoekonomik yapının lokomotifi durumundadır. Diğer taraftan topoğrafik yapısı itibarıyla tarıma elverişsiz eğimli arazilere sahip bu zor coğrafyada üreticimizin fındık üretimi yapması, erozyonu ve olabilecek toprak kaymalarını da önleyerek topraklarımızın muhafazasında rol oynaması bakımından da büyük önem arz etmektedir ” diye konuştu.

Kozoğlu şunaları kaydetti; “1-Üretici Birlikleri AB Standartlarına getirilmelidir. Fiskobirlik ve Üretici Birlikleri Kanunlarında gerekli değişikliler yapılarak Kooperatifler ve birlikler aktif hale getirilmeli. Fiskobirlik sadece ortaklarından değil Tüm ÇKS’yc Kayıtlı olan Çiftçilerin Ürününü alır hale getirilmeli. AB Ülkelerinde Üretici birlikleri Ortağından ve Ortağı olmayan Çiftçilerden Ürün almaktadır. Yalnız Ortak olan ile Ortağı olmayan üreticinin sadece farkı Üreticinin Paraya ve Krediye ihtiyacı olduğunda sadece kendi ortaklarına Kredi kullandırmakta, diğer üreticilere ise kredi kullandırmamaktadır. Böyle yapılırsa Fındık üreticisinin Fiskobirliğe Ortak olması ve ortak sayısı artması da sağlanır. Fiskobirliğin Yönetim ve diğer Yönetme şekilleri yeniden kanun ile düzenlenmelidir. Ayrıca Fiskobirlik güçlü hale geldiğinde Lisanslı Depolar yapmalı ve Üreticinin isteyeni Fındığını bu kuruma teslim edebilmelidir. Böylece Fındık üreticisinin Piyasadaki Ürününün Fiyat etmemesi Mağduriyeti giderilecek ve Ülkemiz Ekonomisinde ve İhracatında önemli bir yer tutan Fındık gerekli olduğu değere ve yere kavuşacaktır. Bunların yapılması için idarecisi kazanmalıdır. Süreklilik kazanması ile birlikte her yılın OcakMart aylarında Fındık Üreticisi Destek Dosyalanın yapmalı ve Üreticiye verilecek olan Desteklerde En geç Ağustos sonu veya Eylül başında ödenerek üreticinin ihtiyacının giderilmesi sağlanmalı, dolayısıyla Fındığın Piyasaya inmesi çok az olacağından Fındık Serbes Piyasa Şartlarına Kavuşmuş olacaktır. 4Fmdık Ürünü de Tarım Havzaları Kapsamına alınmalıdır. 5Aynca Fındıktaki Sorunların Çözümü Konusunda bir Fındık Çalıştayı Düzenlenmelidir. Bu Çalıştaya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve diğer bakanlıkla ilgili Devlet Kurumları, Üretici Temsilcisi olarak Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Ziraat Odaları, Fındık Üretici Birlikleri, Fiskobirlik, Ticaret Borsaları ve İhracatçılar katılmalıdır. Bu toplantılardan bir ortak eylem Planı ortaya Çıkarılarak gerekli önlemler alınmalı ve uygulamaya konulmalıdır.”

Kaynak: http://www.giresungazete.net/haber_detay.asp?haberID=25563

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :