Reklam 1 Alanı

KPSS Kaldırılacak Mı ?

Kategori : Genel - Etiketler :, , - Tarih : 13 Şubat 2015

kpss-kaldirilacak-mi

25 Nisan 2014 yılında yayımlanan haberlerde, Bakanlar Kurulu’nda bu konunun gündeme getirildiği iddia edilmişti.

Bu konuda ilk resmi açıklama bugün yapıldı.

Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Sezgin Tanrıkulu’nnu soru önergesine verdiği cevapta “Bakanlığımız tarafından KPSS sınavının kaldırılmasına yönelik bir çalışma bulunmamaktadır.” dedi.

İŞTE SORU ÖNERGESİ;

Basına yansıyan haberlere göre, Kamu, personeli alımlarında, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartını kaldıracağı, her kurumun kendi yazı ve sözlü sınavını yapacağı iddia edilmektedir. Haberde yeni kamu personeli alım sistemin ilk olarak Başbakanlık, Maliye, Hazine, BDDK gibi kurumlarda bürokrat yetiştirmeye yönelik A grubu kadrolar ve üniversite mezunları için uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda;

1- Kamu Personel alımlarında KPSS sınav şartının kaldırılacağı iddiası doğru mudur?

2- İddia doğru ise, hangi gerekçeler ile KPSS sınav şartı kaldırılmak istenmektedir?

3- Kamu personeli alımlarında idarenin takdir hakkı şartı olması, partizanca uygulamaları ve anayasal hak ihlallerini beraberinde getirmez mi?

4- Kamu Personel Seçme Sınavının kaldırılması planlanmakta mıdır?

5- Kamu personel alımlarında kurumların yapacağı sınavlarda torpil nasıl önlenecektir?

6- Sözlü Mülakatlarda kamera kaydı yapılacak mıdır? Bu kayıtlar istenmesi halinde mülakata katılan kişiye verilecek midir?

7- Kamera kaydı olmayan mülakatlarda şeffaflık nasıl sağlanacaktır?

8- Sözlü mülakatlarla amaçlanan nedir?

9- Kurumların yapacağı sözlü sınavlarda etnik, dinsel, mezhepsel ayrımcı uygulamalar nasıl önlenecektir? Bu durumda İnsan Haklarına aykırı değil midir? İnsan hakları ihlallerinin önüne nasıl geçilecektir?

10- Yeni sistem ile birlikte iktidara yandaş olmayanların kamu personeli olması olanaksız hale mi getirilmek isteniyor?

İŞTE FARUK ÇELİK’İN CEVABI

Bilindiği üzere, Anayasamızın 70 nci maddesinde; “Her Türk, kamu hizmetine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemeyeceği” düzenlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasında, Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu; “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’te ise; kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmak isteyenlerin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavımda (KPSS) (A) veya (B) grubu kadrolar için yapılacak oturumlara katılmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

Mezkur Yönetmelik gereği memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilebilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla uygulanan bu sistemde, Devlet memuru olmak isteyen adayların işe yerleştirilmeleri; adayların Kamu Personel Seçme Sınavıma (KPSS) girmelerini müteakiben başlamaktadır. A grubu kadrolar için anılan Yönetmeliğin 14 ncü maddesine göre; adayların öncelikle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak KPSS’ ye girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmaları şarttır. Kamu kurum ve kuruluşları, KPSS puan sonuçlarına göre belirlenen adayları yazılı ve/veya sözlü sınavlara almakta ve sonuçta başarılı olan adayların atamaları yapılmaktadır.

B grubu kadro ve pozisyonlar için ise kurumsal alım ve merkezi yerleştirme sistemi uygulanmaktadır. Merkezi yerleştirme sisteminde, personel alımı adayların ÖSYM Başkanlığınca KPSS Tercih Kılavuzu ile ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara başvurmaları halinde, KPSS puanları, kurum ve unvan tercihleri ile KPSS Tercih Kılavuzu’nda belirtilen nitelikler dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılmakta olup, adayların yerleştirilmelerinde başka bir niteliğe göre ayrım yapılması söz konusu değildir. B grubu kadrolar için yapılan kurumsal alımda da kamu kurum ve kuruluşları, KPSS puan sonuçlarına göre belirlenen adayları yazılı ve/veya sözlü sınavlara almakta ve sonuçta başarılı olan adayların atamaları yapılmaktadır.

Bu itibarla Bakanlığımız tarafından KPSS sınavının kaldırılmasına yönelik bir çalışma bulunmamaktadır.

KPSS sınavlarından sonra yapılan sözlü sınavlarda, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirme yapılmakta; ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirme gerçekleştirilmektedir.

Kaynak: Memurlar Net

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :