Reklam 1 Alanı

Tarımda Verimliliğin Motoru: Teknoloji

Kategori : Diğer - Etiketler :, - Tarih : 20 Eylül 2012

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, mekanizasyonun verimlilikte en önemli etken olduğunu belirterek, mekanizasyonun, üretime yön veren teknolojilerin kullanılmasını ve tarımsal üretimin teknik olarak uygun şekilde yapılmasını sağladığını, bunun da ürün kalitesi ve verimin artırılması anlamına geldiğini belirtti. Doğru şekilde kullanıldığında, mekanizasyonun üretim maliyet unsurlarını azalttığına da dikkati çeken Bayraktar, buna damla sulama yöntemini örnek verdi.

Bayraktar, bu yöntemle yüzde 90’lar gibi randımana ulaşılabildiğini, bunun da hem su kullanım miktarını, hem de suyun girdi olarak maliyet masrafını düşürdüğünü vurguladı. 2000-2009 yıllarını kapsayan çalışmalara göre tarım sektöründe verimliliğin yüzde 16 oranında arttığının saptandığını bildiren Bayraktar, bu artışı belirleyen en önemli faktörün de teknoloji kullanımı olduğunda birleşildiğini ifade etti.

Bayraktar, şöyle devam etti: ”Tarımda teknoloji, tarımsal mekanizasyon ve tarımsal üretimin diğer boyutu olarak biyolojik teknolojiyi kapsamaktadır. Sayı ve nitelik yönünden artan tarım makine ve ekipmanlarının kullanımında sağlanan önemli artışlar, tarım sektöründe teknoloji kullanımının, dolayısıyla verimliliğin artışına işarettir. Nitekim 2004-2010 yılları arasında tarım sektöründe toplam tarım alet ve makine sayısı yüzde 11 oranında artmıştır. Eskimiş mekanik teknolojiler terk edilirken verimliliği artıran önemli mekanizasyon gelişmeleri olmuştur. Örneğin, damla sulama tesisi sayısı, 2004-2011 yılları arasında her yıl yükselerek, yüzde 86 oranında artış göstermiştir. Meyve hasat makinesi sayısı bu sürede yüzde 1375, mısır silajı hasat makinesi yüzde 150, motorlu tırpan yüzde 504, pamuk toplama makinesi yüzde 1204, ürün kurutma makinesi yüzde 89, ürün sınıflandırma makinesi yüzde 123 ve biçer döver sayısı yüzde 24 oranında artmıştır.”

Tarım alet ve makineleri sektöründeki gelişmelerin tarımı, tarımdaki gelişmenin de bu sektörü desteklediğini ve birbirinin sürükleyicisi durumunda olduğunu ifade eden Bayraktar, ”Ülkemizin tarım potansiyeli, istihdam açısından esnek bir yapıya sahiptir ve hala teknolojiye açtır. Mekanik teknolojinin gelişmesi insan emeği boyutunda sektör yapısına zarar vermemektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Tarım alet ve makineleri sektörünün de olmazsa olmazı tarım

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de tarım alet ve makineleri sektöründe yaklaşık 130 farklı alet ve makine üretimi yapıldığı bilgisini de veren TZOB Genel Başkanı, Türkiye tarım alet ve makineleri sektörünün, tarım alet ve makineleri sanayisi ve traktör sanayisi olmak üzere iki ana kategoriye ayrıldığını kaydetti.

Yaklaşık 1000 tarım alet ve makineleri üreticisi ve ithalatçısı bulunduğuna işaret eden Bayraktar, traktör sektöründe ise 22 firma faaliyet gösterdiğini, sektörün yaklaşık 20 bin kişiye doğrudan istihdam sağladığını bildirdi.

Bayraktar, ”Ülkemize birçok açıdan katma değer sunan, yaptığı ihracatla bütçe açığının kapatılmasına katkı sağlayan tarım; tarım alet ve makineleri sektörünü de ayakta tutan, bu sektörünü olmazsa olmazı sektördür” ifadesini kullandı.

Tarım alanında kullanılan bazı makine ve ekipmanların halen ithal edilmek durumunda olunduğuna da işaret eden Bayraktar, tarım sektörü istenilen verimliliğe ulaştığında, ithalatı yapılan ileri teknoloji ürünü bu makinelerin de Türkiye’de üretiminin sağlanabileceğini; bunun mümkün gördüklerini bildirdi.

Tarımsal desteklerle teknolojik bağ kuruldu

Son yıllarda kırsal kalkınma projeleri de dahil olmak üzere tarımda verimliliği sağlayan teknolojilere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından önemli destekler verildiğini hatırlatan Bayraktar, şöyle devam etti: ”Teknoloji kullanımıyla ilgili bu destekler de meyvelerini verdi. Türk tarımı son yıllarda yüzde 16 oranında verimlilik artışı sağladı. Bakanlığımızın desteklerinin, teknolojik gelişmelerle bağlantılı artırılması tarımsal verimliliği ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlayacak; üretim masraflarını azaltarak çiftçilerin gelirlerini artırmasına ve ülke ekonomisine daha büyük katkılar yapmasına yardımcı olacaktır.”

Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=366200

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :