Reklam 1 Alanı

Zeytinciliğin Islahı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Kategori : Diğer - Etiketler :, , , - Tarih : 04 Nisan 2012

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ”Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Zeytinlik sahaları içinde alternatif alan bulunmaması ve Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’na (ÇED) uygun olması, bitkilerin vegetatif ve generatif gelişimine zarar vermeyeceği Bakanlık araştırma enstitüleri veya üniversiteler tarafından belirlenmesi durumunda ilgili Bakanlıkça kamu kararı alınmış madencilik faaliyetleri petrol ve doğalgaz arama ve işletme faaliyetleri, savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar faaliyette bulunulabilecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ”Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre yönetmeliğe, ”üretim faktörlerini kullanarak, bitkisel ve/veya hayvansal ürünlerin üretimi için tarımsal faaliyet yapan ve işletme içerisinde tarımsal ürünlerin üretimden sonra koruma ve/veya işlemesini yaparak mamul veya yarı mamul hale getirmeye yönelik ekonomik faaliyette bulunan 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden işletmeler” olarak ifade edilen ”Küçük Ölçekli Tarımsal İşletme” tanımı eklendi.

”Zeytinlik Saha” tanımı da ”orman sınırları dışında bulunan ve devletin hüküm ve tasarrufunda olan yabani zeytinlik, antepfıstığı ve harnupluklar ve her nevi sakız çeşitleri veya şahıs arazisi olan tapuda bu şekilde kayıtlı sahalar ile orman sınırları dışında olup da 17 Ekim 1983 tarihli ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında bulunmayan zeytin yetiştirmeye elverişli makilik ve fundalıklardan oluşan en az 25 dekarlık alan” olarak belirlendi.

Zeytinlik sahaları içinde yapılabilecek faaliyetler

Yönetmeliğe göre, zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az üç kilometre mesafede zeytin ağaçlarının bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyevi atık, toz ve duman çıkaran tesis yapılamayacak ve işletilemeyecek. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal işletmelerin yapımı ve işletilmesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın iznine bağlı olacak.

Ancak alternatif alan bulunmaması ve Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’na (ÇED) uygun olması, bitkilerin vegetatif ve generatif gelişimine zarar vermeyeceği Bakanlık araştırma enstitüleri veya üniversiteler tarafından belirlenmesi durumunda ”jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları, Bakanlıklarca kamu kararı alınmış plan ve yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri, ilgili Bakanlıkça kamu kararı alınmış madencilik faaliyetleri petrol ve doğalgaz arama ve işletme faaliyetleri, savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar” için söz konusu faaliyetlerde bulunmak isteyenler, ilgili Bakanlıkların onaylı belgeleri ile mahallin en büyük mülki amirine başvuracak.

Müracaat sahibi, çevrede oluşabilecek ÇED raporu ile belirlenmiş zararları önleyecek tedbirleri almak koşulu ve dikim normlarına uygun, eşdeğer büyüklükte il/ilçe müdürlüğünce uygun görülecek alanda zeytin bahçesi tesis edecek. Olumsuz cevap başvuru sahibine yazı ile tebliğ edilecek. İzin alınmaksızın yapılan faaliyetlerin yürütülmesi yetkililerce men edilerek, umumi hükümlere göre kanuni takibat yapılacak. Bu madde kapsamında valiliklerce verilen kararlara yapılan itirazlar Bakanlık tarafından değerlendirilerek karara bağlanacak.

Zeytin ve zeytin ürünlerinin işlenmesi, depolanması, depo ve işletmelerin özellikleri, sağlık şartları, işletmelerde kullanılan her türlü alet, ekipman ve kapların nitelikleri sofralık zeytin işletmelerinin kuruluşu ve işletmesinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile bu Kanun hükümleri uyarınca çıkarılacak yönetmelik ve diğer mevzuata göre Bakanlıkça belirlenen sağlık ve temizlik şartlarına uyulması zorunlu olacak. Yönetmelik, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=327150

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :